Registrering av nyemitterade aktier slutfört hos bolagsverket (riktad nyemission)

Report this content

Som tidigare meddelats per den 18:e september 2019 så har GEM Global Yield Fund tecknat 62 046 875 stycken aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och registreringen av dessa aktier är nu genomförda och utbokning av aktierna är idag även påbörjad.

Bolaget har således tillförts 7 942 000 kronor i emissionslikvid och antalet aktier har därmed ökat till 994 905 329 stycken från tidigare 932 858 454 stycken och bolagets aktiekapital uppgår nu till 99 488 532,90 kronor, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net
Tfn: 031–120056
 


Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net

Dokument & länkar