Registrering av nyemitterade aktier slutfört hos bolagsverket (teckningsoptioner)

Report this content

Som tidigare meddelats per den 19:e augusti 2019 så har Secoya Group International Inc. påkallat teckning av 28 445 539 teckningsoptioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och registreringen av dessa aktier är nu genomförda och utbokning av aktierna är idag även påbörjad. Bolaget har således tillförts 2 844 554 kronor i emissionslikvid.
Antalet aktier har därmed ökat till 932 858 454 stycken från tidigare 904 412 915 stycken och bolagets aktiekapital uppgår nu till 93 283 845,40 kronor, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net
Tfn: 031–120056
 

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net

Taggar:

Dokument & länkar