SMART ENERGY - FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE EN BENSINSTATION

Report this content

Smart Energy har via dotterbolag förvärvat Vitabymacken Simrishamns Bil AB inkl. bensinstation, fastighet mm i orten Vitaby på Österlen, Skåne.

Köpeskillingen blev ca 0,2Mkr för aktierna men efter att bolagets skulder hade räknats av mot köpeskillingen så blev priset för aktierna symboliska 1 000 kr.

En obebyggd fastighet på ca 3000 kvm med tre byggrätter ingick också i bolaget, Smart planerar att försälja denna tomt till högstbjudande under året.

Inom ca 4 veckor så kommer samtliga skyltar, loggor, pumpar kortautomater mm bytas ut till helt nya och stationen blir en renodlad automatstation med tillgängligt lågprisbränsle. Stationen har årligen försålt 260 000 liter liter bränsle vilket Smart kommer att arbeta för att det skall dubbleras, främst med att erbjuda Smart tankkort med rabatt till alla omkringliggande företag och ortsbor.

Stationen har tidigare varit en Uno-X bensinstation och har dragits med förluster pga. icke vinstdrivande verksamhet. Fastigheten sanerades av Uno-X för ca 10 år sedan vilket gör att miljörisken för Smart är nästintill eliminerad.

Vitaby på Österlen är en ort som ort är attraktiv att bo i och tillsammans med alla lokala ortsbor samt sommarboende och turister som besöker Kivik m.m. så är bedömningen att denna Smart-station kommer generera en stabil vinst åt Smart Energy i många år framöver.

Fredrik Johansson

Koncern VD

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 Mars 2018 kl. 14:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson   

Tel: 031–120056   

info@smartenergysweden.se 

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad på NGM Nordic MTF i Stockholm.

HUVUDKONTOR                    SMART HALLAND              SMART FALKÖPING            SMART SKÅNE

Tel: 031-12 00 56                  Tel: 0300-775 15                Tel: 0515-100 88                010-7086600

INTERNET        smartenergysweden.se              mattssonoil.se                      energi-bransle.se

Dokument & länkar