SMART ENERGY - FÖRVÄRV AV BENSINSTATION

Report this content

Smart Energy har via dotterbolag förvärvat Bjuvs Servicestation Lars Johansson AB inkl. bensinstation, fastighet och servicebutik mm i Bjuv, Skåne.

Köpeskillingen är ca 3Mkr och fastställs exakt inom kort. Det är dock mindre differenser som kan uppkomma. Lånen i bolaget som förvärvades samt leverantörsskulder m.m. avräknades mot köpeskillingen som då blev symboliska 1 000 kr för aktierna.

Smart stänger ned butiken, bilverkstaden mm samt säger upp personalen med omedelbar verkan och om 4 veckor så kommer samtliga skyltar, loggor, pumpar kortautomater mm bytas ut till helt nya och stationen blir en renodlad automatstation med lågprisbränsle. Stationen har årligen försålt ca 1 miljon liter bränsle vilket Smart kommer att arbeta för att det skall öka, främst med att erbjuda Smart tankkort med rabatt till alla omkringliggande företag och ortsbor.

Stationen har tidigare varit en Bilisten bensinstation och har dragits med förluster pga. icke vinstdrivande verksamhet såsom servicebutik och bilverkstad. Fastigheten sanerades av dess tidigare ägare innan den förvärvades av Bjuvs Servicestation.

Smart har beslutat att göra om stationen till en renodlad automatstation med billig bensin och diesel.

Bjuv är en ort som växer och nya hyreshus mm är under etablering och med kort pendlingsavstånd till Helsingborg m.fl. så är orten attraktiv att bo i.

”Då vi erhållit en värdering på nästan 4 mkr för fastigheten och att vi nu skalar bort allt som varit förlustbringande på denna bensinstation samt att vi gör den till en renodlad Smart automatstation så kommer detta förvärv att medverka till ökad försäljning och vinst för Smart Energy”.

Fredrik Johansson

Koncern VD

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 Mars 2018 kl. 15:40 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson   

Tel: 031–120056   

info@smartenergysweden.se 

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad på NGM Nordic MTF i Stockholm.

HUVUDKONTOR                    SMART HALLAND              SMART FALKÖPING            SMART SKÅNE

Tel: 031-12 00 56                  Tel: 0300-775 15                Tel: 0515-100 88                010-7086600

INTERNET        smartenergysweden.se              mattssonoil.se                      energi-bransle.se

Dokument & länkar