Smart Energy: Publicerar koncern- och årsredovisning för 2019

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har tidigare i dag 2020-06-23 genom Bolagets styrelse och VD signerat koncern- och årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och överlämnat den till revisorn, som förväntas avlämna sin revisionsberättelse under morgondagen. Bolaget kommer även under morgondagen att publicera redovisningen på bolagets officiella hemsida. Tillsvidare går koncern- och årsredovisning för 2019 att ladda ner via länk nedan i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020 kl. 23:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

 

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar