Smart Energy effektiviserar sin anläggning i Trelleborg s Hamn

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") kommer under innevarande kvartal att genomföra ett flertal förändringar i sin befintliga logistikhantering i Trelleborgs Hamn i syfte att förbättra och effektivisera koncernens nuvarande depålagring där. Bolaget har idag en anläggning med fem olika cisterner och som ett första steg i Bolagets omfördelning kommer vi enskilt att kundanpassa den femte och största cisternen till ett större kundavtal vilket underlättar vår nuvarande logistikhantering och därtill sänker de totala kostnaderna för depåanläggning i Trelleborg markant. Bolaget för idag även diskussioner med ett flertal branschkollegor som har visat intresse för anläggningen i Trelleborg och där tittar vi på ett nytt tjänsteupplägg om att kunna erbjuda dem en komplett leverantörslösning via Smart Energy.

Vi besitter idag en hög kapacitet att kunna utöka våra befintliga lagervolymer i Trelleborg och genom denna omfördelning av befintligt lager så skapar vi nu goda förutsättningar att kunna åta oss större kundanpassade uppdrag i fortsättningen, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl. 12.35 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net Tfn: 031-120056

  
Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net 

Dokument & länkar