Smart Energy genomför kapitalanskaffning via GEM Global Yield Fund

Report this content

Bolaget har idag den 02 augusti 2019 beslutat genomföra en riktad emission till GEM Global Yield Fund enligt de avtal som finns mellan parterna. För aktierna kommer GEM att betala ett styckepris som fastställs efter 15 handelsdagars genomsnittliga slutkurs minus 10 % rabatt, räknat från den 02 augusti 2019. Tecknas samtliga aktier blir utspädningseffekten för befintliga aktieägare maximalt 36,76 %. Minsta antal aktier som kan komma att ges ut är 65 000 000 st. och som mest 260 000 000 st. beroende på GEM:s täckningsgrad.

Bolaget står idag inför en stor expansion och tillväxt och vill med denna emission säkerställa möjligheten att kunna genomföra nya förvärv under hösten 2019. En traditionell kapitalanskaffning till bolagets befintliga aktieägare bedöms både ta längre tid och få en högre kostnad varav bolaget istället har valt att använda avtalet med GEM Global Yield Fund, säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

GEM Global Yield Fund
Global Emerging Markets (GEM), www.gemny.com, grundades 1991. GEM är en $3,4-miljarders investeringsgrupp som har genomfört 365 transaktioner i 65 länder. Företaget är en alternativ investeringsgrupp som hanterar en mängd olika investeringsinstrument över hela världen. GEM:s fonder inkluderar: CITIC-GEM Fund, Kinderhook, GEM Global Yield Fund, GEM India och VC Bank/GEM Mena Fund*.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2019 kl. 13:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.netSmart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

                                                                                          www.sesab.net 

Taggar:

Dokument & länkar