Smart Energy genomför strukturaffär med Colabitoil

Report this content

Fiskebäck 2020-07-20    Kl. 15.25 CET

Smart Energy Sweden Group AB (”Smart”) förvärvar Colabitoil Försäljning AB och Colabitoil Tankanläggningar AB från Colabitoil Sweden AB och köpeskillingen erläggs genom en kontantdel och kvittningsemissioner. I samband med förvärvet görs en omstrukturering och renodling av affärsverksamheten där hela Smarts och Colabits drivmedelsaffär vilket innefattar försäljning av bränsle och smörjmedel till företagskunder, återförsäljare och konsumenter samt därtill alla depåer och tankstationer ska komma att ingå i Smart. 

Den sammanlagda köpeskillingen för Dotterbolagen uppgår till 170 000 000 SEK och erläggs genom dels en kontantdel om 75 000 000 SEK, dels genom kvittningsemission inom gränserna för befintligt bemyndigande där 53 509 467,1 SEK av köpeskillingen kvittas mot 535 094 671 aktier i Smart Energy samt dels genom en kompletterande kvittningsemission som behandlas på extra bolagsstämma där 41 490 532,9 MSEK av köpeskillingen kvittas mot 414 905 329 aktier i Smart Energy. I det fall styrelsen inte beslutar om kvittningsemission med stöd av bemyndigande inom avtalad tid och/eller att den extra bolagsstämman inte beslutar om kvittningsemissionen, skall den/de delar av köpeskillingen i stället utgå som kontantlikvid. De aktuella kvittningsemissionerna genomförs till teckningskursen 0,10 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar cirka 200% gentemot senaste tidens börskurs för Smart Energy-aktien. Smart Energys aktie avnoterades från NGM Nordic SME den 17 juli 2020. Värderingen av Dotterbolagen har fastställts av extern oberoende värderingspart och extra bolagsstämma i Smart Energy planeras hållas i augusti 2020.

Den nya Smart Energy koncernen, som proforma kommer att omsätta drygt 2 miljarder, får via förvärvet en god täckning även i västra och södra Sverige där Smart sedan tidigare besitter en etablerad marknad och kundkrets. Den nya koncernen har nu totalt 84 tankstationer i Sverige från Umeå i norr till Skillinge i söder. Smart förfogar sedan tidigare över en depå med fem cisterner i Trelleborg med en total lagringskapacitet på ca 15 000 m3 och nu även en depå i Sundsvall om totalt 6 000 m3. Depåerna och dess lagringskapacitet är strategiskt viktiga och borgar för koncernens fortsatta utveckling av sin drivmedels- och tradingaffär.

Vi har nu under en längre tid undersökt möjligheterna att kunna genomföra ett nytt företagsförvärv då det sker många affärsstrategiska konsolideringar av bolag i branschen och idag blev det äntligen klart med Colabitoil att våra försäljningsverksamheter går ihop under samma koncern. Därmed är vårt stora strategiska affärsmål nu uppnått vilket gör mig mer än nöjd och stolt med insatsen då det ligger ett febrilt arbete bakom detta för att säkra Smarts framtid och därtill stärka koncernens marknadsposition 2020 och framåt. I samband med denna strukturaffär så är mitt arbete slutfört och jag avgår i detta som VD och koncernchef för Smart och lämnar även min plats till förfogande i styrelsen. Den sittande styrelsen har också idag med omedelbar verkan tillsatt Magnus Nyfjäll som ny VD och koncernchef för Smart. Det har varit en väldigt intensiv och utvecklande resa och jag vill passa på och tacka alla medarbetare såväl som samarbetspartners och leverantörer, utan era goda arbetsinsatser och tilltro till Smart så hade vi inte kommit ditt vi är idag med denna koncern. Jag vill även lämna ett särskilt stort tack till styrelseordförande Glenn Renhult, utan hans kompetens och rådgivning så hade vi inte lyckats genomföra denna strukturaffär med Colabitoil. Till sist så vill jag även önska Colabitoil och Magnus Nyfjäll ett stort lycka till och jag ser fram emot att följa er tillväxt från sidlinjen framgent, säger Jesper Starander, avgående VD och koncernchef i Smart Energy Sweden Group AB.

”Jag är mycket glad över att vi kunnat göra denna strukturaffär och därmed bli koncernen en större och mer attraktiv aktör i marknaden. Ser även fram emot där vi kan erbjuda marknaden och kunder ett fossilfritt alternativ till drivmedel, såväl diesel som bensin från egen produktion, i Norrsundet, kanske redan 2023 ” säger Magnus Nyfjäll, VD Colabitoil och tillträdande VD och koncernchef Smart Energy Sweden Group AB.”

För ytterligare information kontakta Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net
eller tfn: 031-120056.
 

Kort om Smart Energy Sweden Group AB
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. http://www.sesab.net/

Dokument & länkar