Smart Energy publicerar härmed Halvårsrapport 1 för perioden 1 januari till 30 juni 2018.

Rapporten finns tillgänglig som bilaga till detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida, www.smartenergysweden.se.
 

Fredrik Johansson
Koncern VD
 

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 Augusti 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson  

Tel: 031-120056  

info@smartenergysweden.se

Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet