Smart Energy publicerar protokoll från årsstämman 2020

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) har nu enligt önskemål från flertalet aktieägare publicerat det justerade protokollet från Bolagets årsstämma 2020 som inföll måndagen den 29:e juni 2020 klockan 11.00 på Scandic Crown hotell, Polhemsplatsen 3, 411 11 i Göteborg. Protokollet går att ladda ner på Bolagets hemsida via länk nedan:

http://smartenergysweden.se/financial-reports/

Bolaget vill också informera om att dess huvudägare Capital Conquest AB (publ) (”budgivaren”) idag via pressmeddelande till marknaden offentliggjort sitt uppköpserbjudande på Smart Energy Sweden Group AB (publ). För mer information kring detta så hänvisar Bolaget till budgivarens pressmeddelande.
 

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

 

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar