Smart Energy redovisar fortsatt stark tillväxt under september på 19,70%

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har haft en fortsatt stark tillväxt under september 2019 där intäkterna ökade med cirka 19,70% jämfört med samma period under 2018, vilket ligger helt i linje med bolagets prognos som kommunicerades ut den 2019-08-28 (se tidigare pressmeddelande för mer information). Bolaget 
hade även under perioden en vidbehållen bruttomarginal trots 
volatila oljepriser under september.

Koncernens positiva tillväxt kommer både från befintliga kunder som successivt ökat sina bränsleinköp, men även från ett antal nya kunder, både stora som små, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Bolagets tillväxt planeras under de kommande åren ske både organiskt och genom nya företagsförvärv och det är både min och styrelsens målsättning att kunna genomföra ett nytt förvärv innan året är slut där Bolaget ges en positiv anledning till att komma revidera försäljningsprognosen för 2020, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

 
Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019 kl. 12:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net Tfn: 031-120056

 
S
mart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net

Taggar:

Dokument & länkar