Smart Energy senarelägger publicering av koncernredovisning till den 18/6 - 2020

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (“Smart”) har i samråd med bolagets revisorer beslutat att senarelägga publicering av koncernårsredovisningen för räkenskapsåret 2019 till torsdagen den 18:e juni 2020. Ovanstående förändringar är beroende av de komplikationer som uppstått på grund av covid-19. Årsstämman kommer som planerat att äga rum den 29/6 enligt tidigare kallelse publicerat den 15 maj 2020. 

Smart följer utvecklingen kring den pågående pandemin noga och kommer, vid behov, att uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas i samband med årsstämman.
 

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl. 07:45 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

 
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/

Prenumerera

Dokument & länkar