Smart Energy skapar nya tillväxtmöjligheter och startar egen franchise

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har under en längre tid utvärderat bolagets olika möjligheter till att på bästa sätt kunna expandera med sina Smart-stationer och under varumärket ("Smart") och det är mot bakgrund av detta som bolaget nu har beslutat att starta upp ett eget franchisekoncept. Bolaget kommer i framtiden att kunna erbjuda franchisetagare möjligheten att driva en egen Smart-station som går under Smarts varumärke och till detta har ett leveransavtal direkt emot Smart Energy för inköp av drivmedel till stationen.

Bolaget undersöker även möjligheten till att kunna utöka stationskonceptet med en kompletterade produkt i form av en automattvätt då vi idag ser ett stort intresse kring en sådan tjänst där våra nuvarande stationer är placerade. Vi tror att en sådan automatstation kommer kunna skapa goda intäktsmöjligheter i förhållande till investeringen och detta ligger helt i linje med bolagets automatiserade koncept på svenska landsbygden. Vi kommer även undersöka möjligheten att få etableringsstöd via europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Bolaget kommer ge de potentiella franchisetagarna möjligheten att etablera nya stationer, men överväger även möjligheten för dem att förvärva en del av de befintliga stationerna om vi ser att det är till förmån för bolaget, tillägger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Kort om Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet finns för att utveckla landsbygden i Sverige. I programmet finns mål som styr utvecklingen. För att nå målen finns det olika stöd och ersättningar för miljö, hållbarhet och innovation.

Programmet är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla och programmet finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, under perioden 2014–2020.
  

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 11:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

http://www.sesab.net/

Taggar:

Dokument & länkar