Smart Energy växer och utökar sin logistikhantering

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) investerar cirka 6,1 miljoner i en ny tankbil med tillhörande släp till dotterbolaget Sollebrunn Oljeservice Försäljnings AB då bolaget har en positiv tillväxt och behöver utöka sin logistikhantering för att kunna möta marknadens stora efterfrågan.

Tankbilen är av märket Volvo och klassificeras som ett 64 tons fordon med kapacitet att hantera ca 50 kubikmeter per körning och i takt med efterfrågans utveckling kan Smart Energy överväga likartade investeringar under hösten/vintern 2019 i syfte att stärka logistikhanteringen och förbättra verksamhetens skalbarhet, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

 
Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net
  

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net 

Dokument & länkar