Smart Energys bränslestation i Näsviken uppvisar en stark tillväxt (73%)

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") nya Smart-station i Näsviken uppvisar en stark tillväxt av nya kunder och en ökad bränsleförsäljning under de senaste 6 månaderna. Stationen har haft i genomsnitt cirka 52 tankningar per dag vilket ska jämföras med Bolagets övriga stationer som idag ligger på cirka 30 tankningar per dag vilket ger en högre omsättning om 73% i jämförelse.

Det är givetvis mycket glädjande att ha haft en sådan positiv utveckling i Näsviken och stationens försäljning är att bevis på att bolagets affärsmodell fungerar mycket bra på mindre orter ute på svenska landsbygden. Vi är även väldigt tacksamma för de stöd som Smart Energy nyligen erhöll via landsbygdsprogrammet vilket i sig skapar bättre förutsättningar framgent för bolaget att kunna etablera stationer på mindre orter runt om i Sverige, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Kort om Näsviken
Näsviken är ett mindre brukssamhälle och tätort i Hudiksvalls kommun, Hälsingland och orten har idag en folkmängd på cirka 940 personer. Bolagets smartstation finns på orten på
adressen Forssåvägen, 820 64 Näsviken, N 61 45´16”, E 16 52´7” och erbjuder idag både
Smart Bensin 95 och Smart Diesel.

   
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net
Tfn: 031–120056

    
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net

Taggar:

Dokument & länkar