Smart Energys huvudägare har inte budplikt enligt Aktiemarknadsnämnden

Huvudägaren i Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget"), Capital Conquest AB (publ), har idag erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden AMN 2020:01 beträffande frågan om budplikt anses föreligga i samband med deras senaste aktieförvärv i Bolaget och nämnden har därvid konstaterat att någon budplikt inte föreligger för Capital Conquest AB (publ) gällande dessa.

Aktiemarknadsnämndens beslut finns att läsa i sin helhet på deras hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.


Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).
    
http://www.sesab.net/

Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar