Smart Energys intressebolag Pallas Group ansöker om konkurs

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") intressebolag Pallas Group AB (publ) med dess tillhörande dotterbolag Pallas Shipping AB har idag på egen begäran ansökt till Göteborgs Tingsrätt om att försättas i konkurs då bolaget är på obestånd. Bolaget har under många år varit huvudägare i Pallas Group AB (publ) som bedrivit rederiverksamhet genom sina två fartyg Pallas I och Pallas Glory, men Pallas-koncernen har under en längre tid haft stora lönsamhetsproblem och mot bakgrund av detta så har bolagets styrelse beslutat att försätta företagsgruppen i konkurs.

Givetvis är detta tråkiga nyheter för oss i Smart Energy som en större aktieägare i Pallas Group och självklart för alla andra intressenter kopplat till shipping-koncernen, men vår förhoppning är nu att bolagets konkursförvaltare kan avveckla bolagets tillgångar under ordnade former och därtill ge en utdelning till bolagets aktieägare när konkursen är avslutad, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Då Pallas Group AB per dagens datum har ett betydande eget kapital om cirka 24 Mkr så kan vi inte uppskatta exakt vilken slutgiltig resultatpåverkan konkursen kommer att innebära för Smart Energy Sweden Group AB (publ) och för vår egen resultaträkning framåt, men jag vill i detta framhäva att vårt aktieinnehavet i Pallas Group AB är av en betydligt mindre portion i Smart Energys balansräkning och förväntas därför inte ha någon större resultatpåverkan oavsett utfallet i konkursen, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).
 

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 11:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

 

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

http://www.sesab.net/

Taggar:

Dokument & länkar