Smart Energys VD kommenterar observationsnoteringen

Report this content

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) vars aktier är noterade på NGM MTF blev igår placerad på NGM:s observationslista och mot bakgrund till detta så vill Bolaget lämna följande kommentarer:

Bolaget har tagit till sig NGM:s synpunkter enligt deras pressmeddelande daterat 7/8 - 2019 och respekterar att handelsplatsen har fattat beslut om att placera Bolaget på observationslista då det på kort tid genomförts ett större antal förändringar i Bolaget. Bolaget har emellertid varit tvunget att genomföra dessa förändringar för att kunna bygga en starkare koncern framåt och därmed skapa större möjligheter och förutsättningar att ge en högre avkastning till Bolagets aktieägare.

Dessa frekventa förändringar på kort sikt kan vara svåra att tolka, men styrelsen och ledningen arbetar aktivt att skapa positiv utveckling i ett längre perspektiv för Bolagets investerare och intressenter.

Vi vill samtidigt understryka att verksamheten fortlöper med god kontroll, det vill säga "business as usual", även om aktien är observationsnoterad. Uppstår det någon ytterligare information beträffande observationsnoteringen så kommer Bolaget att informera marknaden direkt om status då vi vill hålla en hög transparensnivå och en tydlig kommunikation till både våra befintliga aktieägare och nya investerare.

Vi är idag stolta att ha en marknadsposition som ett av de större bränslebolagen i Sverige och koncernen har för närvarande en god tillväxt med vidbehållen finansiell styrka. Fortsättningsvis ska vi självklart fokusera på det som vi är bäst på och det är att sälja drivmedel till svenska folket.  

Med bästa hälsningar,

Jesper Starander

VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bnslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bnsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

Dokument & länkar