3 design-wins för Smart Eye. Ny japansk OEM.

Report this content

Smart Eye kommer leverera Driver Monitoring System (DMS) till en ny och en befintlig biltillverkare (OEM). Den nya OEM:en är en av Japans största och den andra japanska OEM:en för Smart Eye, som nu totalt samarbetar med nio OEM:er. Smart Eyes teknik kommer att lanseras i 3 nya bilmodeller, och de estimerade intäkterna av ordern är 100 MSEK, baserat på prognoser av den estimerade produktlivscykeln.

Det ledande AI-bolaget Smart Eye AB (Nasdaq; SEYE) kommer leverera ett så kallat andra generationens DMS till en ny japansk OEM. Systemet kommer att finnas i totalt tre nya bilmodeller, varav en av bilmodellerna tillhör den nya japanska OEM:en och de resterande två är en utökning av den order från den europeiska OEM som kommunicerades i maj i år. Systemet innehåller en AI-funktion för bilar som underlättar förarsäkerheten och körupplevelse, och inkluderar gaze tracking och Face ID för att förhindra distraktion och ouppmärksamhet hos föraren. Bilplattformen är samma som den som kommunicerades i maj i år, i samband med tillkännagivandet av den första japanska OEM:en och den europeiska OEM:en.

-Det är med stolthet som vi har säkrat ytterligare en stor japansk OEM samt fler bilmodeller hos en befintlig europeisk OEM. Vi är mitt inne i en transformationsfas där DMS utvecklas från att ha varit ett tillbehör för premiumbilar till att bli standard i mellanklassegmentet. Smart Eye har positionerat sig perfekt för att ta tillvara de möjligheter som erbjuds när marknaden förändras. Vi står nu på randen till de riktigt stora volymerna, säger Martin Krantz, VD för Smart Eye.

Kazuko Ogawara, chef för Smart Eye Japan Co.Ltd tillägger:
- Efter en konkurrensbetonad process är vi glada att se vår DMS teknik vald av ytterligare en ledande japansk OEM med utmanade krav. Vårt ambitiösa team har återigen visat att vi fortsätter fastslå vår position som en stark teknisk och global partner till våra kunder på den japanska marknaden. Jag ser med glädje fram emot våra kommande möjligheter!

 

De tre bilmodellerna som inkluderar Smart Eyes DMS-mjukvara har en planerad produktionsstart år 2021-2022. Smart Eye har samarbetat med en stor Tier 1 leverantör för att säkra dessa design-wins. 

Sammantaget har Smart Eye nu erhållit 56 design-wins från nio OEM:er inom bilindustrin, något som gör företaget till marknadsledande i DMS teknik. Det totala potentiella värdet av Smart Eyes design-wins överstiger 1,45 miljarder SEK. Sex stycken bilmodeller med Smart Eyes teknik är lanserade på marknaden.

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se 

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden, Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems (AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.

Besök www.smarteye.ai för mer information.


Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019, klockan 13:00 (CET).

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Dokument & länkar