Design-win för Smart Eye med japansk OEM och europeisk OEM

Report this content

Smart Eye kommer leverera Driver Monitoring System (DMS) till en ny bilplattform som delas av en av Japans största OEM:er, och en av Europas största OEM:er, och kommer lanseras i två nya bilmodeller. De estimerade intäkterna av ordern är 150 MSEK, baserat på prognoser av den estimerade produktlivscykeln. Estimerade potentiella intäkter för framtida design-wins på samma bilplattform 500 MSEK, potentialen för alla bilar på alla plattformar är estimerade till 2,3 miljarder. 

Den första bilmodellen inkluderande Smart Eyes DMS mjukvara har en planerad produktionsstart i slutet av år 2020 och lanseras av den japanska OEM:en. Den andra bilmodellen kommer lanseras av den europeiska OEM:en och har produktionsstart i mitten av år 2021. De två bilmodellerna är avsedda för mass-marknadssegmentet. Smart Eye har samarbetat med en stor Tier 1 leverantör för att säkra de två design-wins.

- Detta är både ett bevis på styrkan i Smart Eyes tekniska nivå och ett resultat av ett strategiskt fokus på att ta vår DMS till massmarknadssegmentet för personbilar. Beslutet är taget i relation till ett marknadsskifte från premium till massmarknad som påbörjades förra året. Vår teknik står stark i jämförelse med våra konkurrenter och expansionen till Japan är ett ytterligare viktigt steg för oss allteftersom att marknaden utvecklas. Vår intention är att ta vara på det momentum som de nya design-wins innebär och fortsatt stärka vårt erbjudande, säger Martin Krantz, VD för Smart Eye.

Sammantaget har Smart Eye nu erhållit 45 design-wins från åtta OEM:er inom bilindustrin, något som gör företaget till marknadsledande i DMS teknik. Det totala potentiella värdet av Smart Eyes design-wins överstiger 1,15 miljarder SEK. Smart Eye sex stycken bilmodeller lanserade.

- Jag är stolt över hur teamet har hanterat denna mycket svåra utmaning att vinna förtroende hos en mycket krävande och erfaren japansk OEM. De här design-wins visar på att vi fortsätter ta stora steg att stärka Smart Eyes position som en stark partner till japanska kunder. Vi är ser med spänning fram emot de kommande möjligheterna, säger Kazuko Ogawara, chef för Smart Eye Japan Co. Ltd.

Smart Eye kommer leverera så ett så kallat andra generationens DMS till bilarnas plattform, en AI-funktion för bilar som underlättar förarsäkerheten och körupplevelsen. Systemet inkluderar gaze tracking (blickspårning) och Face ID (ansiktsidentifiering) för att förhindra distraktion och ouppmärksamhet hos föraren.

- Efter en mycket lång och konkurrensbetonad utvärderingsprocess är vi glada att se vår teknik vald till andra generationens DMS för två stora OEM:er. Speciellt med tanke på att den japanska OEM:en själva besitter en stor erfarenhet och kompetens från tidigare arbete med DMS. Detta är en signifikant bekräftelse av vår förmåga att vara en stark teknisk och global partner till våra kunder, säger Daniel Åman, VP för affärsområdet Automotive Solutions.

För mer information:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se 

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se  

Om Smart Eye
Det ledande gränssnittet mellan mänsklig och artificiell intelligens. Smart Eye utvecklar AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.  

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research.

 

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några. http://smarteye.se/ 


Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj, klockan 09:15