iMotions och Smart Eye ingår partnerskap för att kombinera avancerad, beröringsfri,eyetracking med emotionell analys och biometrisk data

iMotions, en ledande leverantör av lösningar för multimodal biometrisk forskning, och Smart Eye, en ledande tillverkare av avancerad eyetrackingteknik, har inlett ett samarbete för att ytterligare utveckla eyetracking och biometrisk forskning för aktörer inom avancerade forskning.

"Vi är stolta över att kunna meddela detta samarbete med världsledaren inom multimodal biometrisk forskning, iMotions. Eyetracking kommer nu att kunna kombineras med andra fysiologiska signaler. Genom samarbetet kommer vi kunna hjälpa forskare runt om i världen att upptäcka både medvetet och undermedvetet beteende i experimentell forskning. Det är vår övertygelse att vår kompromisslösa design och bästa möjliga hårdvara går hand i hand med iMotions unika och breda tillvägagångssätt, med beaktande av hela spektret av experimentell variabilitet. Det är en perfekt match", säger Martin Krantz, VD Smart Eye.

iMotions plattform kommer fullt ut integrera Smart Eye Pro, konstruerad för avancerad eyetrackingforskning med flera kameror, samt Aurora, Smart Eye’s avancerade skärmbaserade eyetracker. Detta möjliggör sömlös datainsamling, synkronisering, visualisering och analys i kombination med andra sensorer och tekniker som galvanisk hudreaktion, ansiktsuttrycksanalys, EEG, självskattning och mycket mer, i en och samma dator. Forskare inom flyg- och fordonsindustrin kan nu ta insikter om känslomässiga beteenden ändå längre med denna integrerade lösning.

"Det är ett nöje att tillkännage att iMotions biometriska forskningsplattform nu fungerar med Smart Eyes innovativa och högkvalitativa eyetrackingsystem. Integrationen kommer att ge befintliga och framtida kunder ännu fler möjligheter att bedriva avancerad forskning om mänskligt beteende, utan att för den skull öka komplexiteten i projekten”, säger Peter Hartzbech, grundare och VD iMotions.

För mer information, var vänlig kontakta:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Mobil: 070-329 26 98
E-post: martin.krantz@smarteye.se
http://corp.smarteye.se

Denna information är sådan information som Smart Eye AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 15:00 CET.

Om iMotions
iMotions tillhandahåller mjukvara, hårdvara och tjänster till akademiker, neuro forskare, UX-forskare, forskare inom vård och Fortune 100-företag för att öka insikter om mänskligt beteende genom att använda psykofysiologiska mätningar från eyetracking, ansiktsuttrycksanalys, EEG, galviska hudreaktioner, EKG, EMG och integrering med självskattningar från undersökningar.

iMotions grundades 2005 och har kontor i Köpenhamn och Boston. Dess lösningar används av mer än 600 kunder i mer än 70 länder runt om i världen och av ledande akademiska institutioner som Harvard, Stanford, NYU och MIT, och av ledande varumärken som P&G, Unilever och GM.
www.imotions.com 

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga klyftan mellan människa och maskin för en bättre framtid genom att utveckla banbrytande eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutspår mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kunskap med lekfull kreativitet består Smart Eye av två affärsenheter. Dess forskningsinstrument erbjuder hög prestanda i komplexa, verkliga situationer, vilket banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordons-, psykologi-, neurovetenskaps-, medicinsk och klinisk forskning. Affärsenheten Applied Solutions system används i nästa generations fordon, vilket hjälper bilindustrin att ta ett steg närmre förarlösa fordon.

Smart Eye grundades 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, samt har partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen. Ledande forskargrupper, varumärken och forskningscenter som US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, och många fler.

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.
www.smarteye.se 

Om oss

Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status. Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research. Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några.

Prenumerera