Regelverk för självkörande bilar vidgar potentialen för Smart Eyes teknik

Report this content

Idag presenterades resultatet av utredningen om, och hur, dagens regelverk behöver anpassas för att möjliggöra självkörande fordon. Genom introduktion av fordon med en hög grad av självkörande egenskaper kommer trafiksäkerheten kunna förbättras, en av de viktigaste komponenterna som möjliggör detta är den eyetrackingteknik som Smart Eye har utvecklat.

Utredningen är omfattande, långtgående och inkluderar förslag till ny lag och ny förordning om automatiserad fordonstrafik. Förslaget innebär att Sverige blir ett av de första länderna där självkörande bilar på nivå 3 och nivå 4 får säljas och köras på allmänna vägar. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019. 

”En av de viktigaste komponenterna för att öka fordonssäkerheten är ett effektivt och tillförlitligt förarövervakningssystem som säkerställer att föraren är vaken, pigg, uppmärksam och kapabel att fullt ut bibehålla ansvaret för fordonets framförande. En förutsättning för att sådana system ska fungera är den eyetrackingteknik som Smart Eye har utvecklat sedan 1999. Dagens besked är efterlängtat och vidgar potentialen för vår teknik,” säger Martin Krantz, VD för Smart Eye. 

Hösten 2017 släpptes de första bilarna som är tekniskt kapabla att uppnå självkörning motsvarande SAE Level 3. De har inte kunnat aktivera sin självkörning än på grund av att lagstiftning och regelverk inte har funnits på plats. Det förslag som nu presenteras är en viktig milstolpe på vägen mot att biltillverkarna ska kunna rulla ut sina autonoma plattformar.  

Att tillåta högre grad av autonomitet för bilar kommer bidra till utvecklingen av aktiv trafiksäkerhet och att skyddet för förare, passagerare och övriga trafikanter kan förbättras. Idag beror 90 procent av samtliga bilolyckor på den mänskliga faktorn. Utredningen som presenterades idag är ett viktigt steg på vägen för att både rädda liv och minska antalet bilolyckor.  

Det är Transportstyrelsens generaldirektör, Jonas Bjelfvenstam, som har lett utredningen av vilka regelförändringar som behövs för att skapa rättsliga förutsättningar för att introducera självkörande fordon i trafiken. Utredningen tillsattes av regeringen i november 2015. 

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se 

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera. 

http://smarteye.se/ 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.