Smart Eye Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Sammanfattning tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 945 (10 092) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 28%.
 • Rörelseresultatet uppgick till –8 180 (–4 634) TSEK, vilket ligger i linje med beslutad plan och beror på investeringar i främst personal och den geografiska expansionen.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –8 285 (–4 876) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.
 • Likvida medel uppgår till 27 468 TSEK per sista september.
 • Omsättningen för affärsområdet Applied Solutions ökade med 96%.
 • Smart Eye vann en tredje design win med en europeisk premiumbiltillverkare.
 • Smart Ai, ny hårdvaruplattform lanserad.
 • Samarbete med iMotions inom biometrisk forskning.
 • Ny CRO och CFO har rekryterats.
 • Från och med tredje kvartalet har Smart Eye etablerat ett bolag i USA varvid detta kvartal omfattar en koncernredovisning.

Januari–september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 692 (26 169) TSEK, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –26 649 (–12 322) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –27 002 (–13 340) TSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Kommentar från VD

Tredje kvartalet 2017 visar liksom de två föregående att Smart Eye utvecklas i enlighet med sin långsiktiga strategi. Omsättningen ökar med 28 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Största delen av ökningen kommer från affärsområdet Applied Solutions som ökar 96 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Resultatet för kvartalet uppgår till –8 180 TSEK.

Den första serieproducerade bilen med Smart Eyes mjukvara har börjat säljas. Vi sluter samarbetsavtal med nyckelspelare på forskningsmarknaden. Vi får fler design wins. Våra kunder är nöjda med vårt erbjudande och vad vi levererar. Båda affärs­områdena går bra tack vare en stark underliggande marknad, god positionering och de satsningar som gjorts under året.

Ny plattform för in-car AI lanserad, Smart Ai

Artificiell intelligens är ett begrepp som vi alla kommer att bli alltmer bekanta med. Det handlar om att programmera datorer genom att sätta igång en process där datorn själv lär sig bästa sättet att lösa en uppgift. Programmet blir inte bara duktigt på att lösa uppgifter med den träningsdata som det förses med, utan kan i många fall generalisera och klara av saker det inte tränats för. Detta förväntas få långtgående konsekvenser för mänskligheten, många arbeten kan automatiseras, inte bara ­bilkörning där vi nu ser de första stapplande stegen med level 3 traffic jam assist. Många tror att AI kommer att generera en ekonomisk produktivitetsökning som motsvarar efterkrigsårens höga tillväxt. Vi på Smart Eye anser att allt detta kommer att öka betydelsen av multipla sensorer som parallellt läser av människors intentioner, så kallade multimodala användarinterface, för att kunna öka hastigheten i kommunikationen mellan människor och maskiner. Frontmodulen på nyligen introducerade iPhone X är ett bra exempel på detta. Det är bakgrunden till vår satsning på den nya produkten Smart Ai, en oerhört kraftfull plattform med flertalet linjära processorkärnor och massivt parallella GPU:er (Graphics Processing Unit) som möjliggör multipla kameror och andra sensorer för att kunna utveckla nästa generations användargränssnitt ihop med våra kunder i bilindustrin. Baserad på samma arkitektur som leveransen till Volvo Cars DriveMe-projekt kommer Smart Ai att säljas tillsammans med en palett av kamerasensorer. Den är bestyckad med senaste bildbehandlings­mjukvaran för eyetracking och ett avancerat SDK (Software Development Kit). Smart Eye har ett dedikerat FoU-team som jobbar med nästa generations Deep Learning algoritmer till Smart Ai. Det finns stöd för fortsatt funktionsutveckling för såväl Smart Eye som våra kunder att själva träna algoritmer och köra dem ihop med ett API (Application Programming Interface).

Inleder samarbete med iMotions inom biometrisk forskning

Inom vårt affärsområde Research Instruments har vi inlett ett samarbete med iMotions, en av världens ledande leverantörer av lösningar för multimodal biometrisk forskning. iMotions plattform kommer att integrera Smart Eye Pro, som är konstruerad för avancerad eyetrackingforskning med flera kameror, och Aurora, vår avancerade skärmbaserade eyetracker. Forskare inom flyg- och fordonsindustrin kommer därmed att kunna få fördjupade insikter om känslomässiga beteenden med dessa integrerade lösningar. Vi upplever en tilltagande efterfrågan på teknologi som förbättrar förståelsen för hur undermedvetna tankar styr mänskligt beteende. Dessutom har marknadskartan ritats om i samband med att teknologijättarna Facebook, Google och Apple har köpt på sig varsitt eyetrackingbolag som därmed försvinner från forskningssegmentet. Samarbetet känns därför mycket angeläget. Integrationen av produkterna Smart Eye Pro och Aurora i iMotions plattform förväntas vara färdig i fjärde kvartalet och därefter tillgängliga genom både iMotions och de egna distributionskanalerna.

Anders Lyrheden ny CFO

Jag är glad att kunna hälsa Anders Lyrheden välkommen som vår nye CFO. Anders har en gedigen kompetens och lång erfarenhet från globala och börsnoterade företag, det är en perfekt bakgrund och kompetens för ett växande bolag som Smart Eye. Anders tidigare erfarenheter omfattar rollen som CFO på bland annat Swegon, Hexpol och Mölnlycke Health Care.

Tredje design win – ytterligare upphandlingar pågår

Smart Eye har under perioden erhållit sin tredje design win, vilket därmed blir den tredje tyska premium-OEM som får tillgång till vår eyetrackingteknologi. Vi är nu väletablerade på den tyska premiummarknaden, vilket har stor strategisk betydelse för fortsatta framgångar. Just nu pågår ett flertal internationella upphandlingar. Det är globala storföretag som etablerar leverantörsrelationer för första och andra generationens förarövervakningssystem. Smart Eye ligger bra till för att etablera sig som marknadsledare i premiumsegmentet, vilket är en viktig position inför den stundande kampen om mellanklassegmentet.

Den första bilen med eyetracking, som möjliggör level 3 självkörning, har nu börjat säljas. Den presenterades tidigare i höst. Smart Eye kommer inte att kommunicera vilken bil det är i närtid på grund av ingångna sekretessavtal men vi ser fram emot att återkomma med mer detaljer så snart som omständigheterna tillåter.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök http://corp.smarteye.se:
Martin Krantz
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se  


Om Smart Eye AB
Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.


Taggar:

Om oss

Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status. Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research. Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några.