Smart Eye deltar på RedEyes Investor After Work

Report this content

Smart Eye deltar på RedEyes Investor After Work som hålls i Göteborg torsdag 15 mars och i Stockholm tisdag 20 mars.

Göteborg 15 mars, kl 18-20, Elite Park Avenue
Smart Eye presenteras av Anders Lyrheden, CFO, klockan 19:20. Presentationen är cirka 15 minuter och därefter finns tid för frågor. Utöver Smart Eye deltar ytterligare fem bolag under kvällen. Målgruppen är privata investerare.  

Stockholm 20 mars, kl 18-20, Mäster Samuelsgatan 42
Smart Eye presenteras av Martin Krantz, VD, klockan 19:40. Presentationen är cirka 15 minuter och därefter finns tid för frågor. Utöver Smart Eye deltar ytterligare fem bolag under kvällen. Målgruppen är privata investerare.
 

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se 

Om Smart Eye
Smart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera. 

http://smarteye.se/ 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.