Smart Eye erhåller ytterligare fem design wins från befintlig kund

Smart Eye har återigen fått ett utökat förtroende hos en befintlig kund genom att denna gång erhålla ytterligare fem design wins till modeller på samma plattform som bolaget redan sedan tidigare har två design wins till. Den europeiska premiumbilstillverkaren har beslutat att lansera dessa ytterligare fem bilar med förarövervakningssystem under 2018 och 2019.

De estimerade intäkterna över produktlivscykeln, baserat på volymprognoser för dessa fem bildmodeller, uppgår till 200 MSEK. Estimerade potentiella intäkter över produktlivscykeln från dessa hitintills sju och möjliga tillkommande design wins till ytterligare bilmodeller på denna plattform beräknas uppgå till totalt 500 MSEK. Detta estimerade potentiella scenario är beroende av ytterligare framtida design wins hos denna specifika OEM. Det totala estimerade värdet av Smart Eyes hittills kommunicerade 23 design wins uppgår för närvarande till minst 675 MSEK över produktlivscykeln. 

”Denna framgång bekräftar återigen Smart Eyes position som den ledande leverantören av eye-trackingteknik för förarövervakningssystem. Även om ytterligare design wins var väntade, synliggör detta än en gång styrkan i vår affärsmodell. Det visar tydligt på de goda förutsättningarna som finns för ­­­­­att erhålla ytterligare förtroenden från en kund som vi sedan tidigare har erhållit design wins från. Det är också värt att notera att dessa bildmodeller kommer lanseras snart, redan detta och nästa år. Framtiden ser ljus ut för förarövervakning”, säger Martin Krantz, VD Smart Eye AB.  

Totalt har Smart Eye erhållit 23 design wins från fem olika OEM:er. Det stora antalet erhållna design wins positionerar Smart Eye som den branschledande utvecklaren av teknik som förstår och tolkar fordonsförare. För närvarande pågår flera ytterligare internationella upphandlingar, i vilka globala fordonstillverkare söker efter partners och leverantörer för första‐ och andra generationens förarövervakningssystem. Smart Eye är väl positionerade för ytterligare framgångar i dessa processer. 

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB    
Mobil: 070-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se 

Om Smart Eye
Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande 23 design wins avseende serieleverans till personbilar hos fem globala fordonskoncerner. http://corp.smarteye.se 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. 

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30 CET. 

Om oss

Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status. Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research. Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några.

Prenumerera

Dokument & länkar