Smart Eye halvårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Fortsatta framgångar – Nya design wins

April – Juni 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 378 (11 004) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 12%. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -24 669 (-16 764) TSEK, det är i linje med plan och speglar satsningar för att möta den kraftigt ökande mängden av vunna projekt och kundförfrågningar samt satsningar för att möta den växande efterfrågan i Kina. 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -24 803 (-16 856) TSEK 
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt.  
 • Likvida medel uppgår till 226 852 TSEK per sista juni. 
 • I maj erhölls 2 design wins för en bilplattform som delas av en av Japans största biltillverkare och en av Europas största biltillverkare. De estimerade intäkterna av ordern är 150 MSEK och produktionsstart är under år 2020 och 2021.
 • Bolaget har i maj tillkännagivit ytterligare två nya bilmodeller från BMW som innehåller Smart Eyes teknik.
 • Bolaget genomförde i maj en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 200 MSEK före emissionskostnader

Januari – Juni 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 048 (20 584) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 17%. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -46 896 (-30 610) TSEK, i linje med plan och speglar intensifierade satsningar i personal för att möta den kraftigt ökande mängden av vunna projekt och kundförfrågningar.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -47 096 (-30 830) TSEK 
 • Resultat efter skatt per aktie är negativt. 


VD-kommentar

Viktigaste händelserna i Q2

Bolagets andra kvartal 2019 präglades framför allt av att vi fortsatte att arbeta för fullt i alla de upphandlingar hos stora biltillverkare som just nu ligger inför ett närastående avgörande. Sett ur Smart Eyes synvinkel har året inletts på ett utmärkt sätt. Av de biltillverkare som hittills har valt leverantör i år har Smart Eye vunnit de med störst underliggande volym, en i Korea i första kvartalet och en Japansk/Europeisk i det andra. Resten av de riktigt stora globala biltillverkarna är alla mogna att nominera DMS-leverantör, och vi vet att denna typ av relationer ofta är mycket långvariga. Vi har mycket bra fäste på marknaden med vårt hårdvaruagnostiska erbjudande och vi ser med tillförsikt fram emot den kommande nomineringssäsongen.
 

Ingenting är givet, men vi vet att vår teknologi är den rätta, vi har rätt funktioner och förmågan att kunna leverera mycket hög prestanda, en nödvändighet för de biltillverkare som vill använda DMS till de allra mest avancerade säkerhetsfunktionerna. Icke att förglömma har bolaget bevisat sig genom att ta sig igenom det nålsöga som det innebär att leverera till produktionsprogram i bilindustrin, det enda sättet att få de så viktiga referenserna. Den enda produktionsstartade tillverkaren som för närvarande får nämnas vid namn är BMW men det kommer snart att tillkännages flera.

Det är bara att konstatera att den justering av strategin som gjordes förra året för att kunna tillgodose de största globala biltillverkarna var både nödvändig och riktig. Det är med tillförsikt som vi går in i rond nummer två.

Forskningsinstrument som används i bilprojekt

Värt att påpeka är att i bilprojekten i Korea och Japan så ingår leveranser från både Automotive Solutions och Research Instruments som bidrar med referenssystem i världsklass vilka används av biltillverkare och underleverantörer. Ett bra exempel på hur de bägge avdelningarna stärker varandra strategiskt före och efter nomineringen av serietillverkning. 

Regulatorisk driven utveckling i Kina

Handelskrig, anklagelser om valutamanipulation och 13 månaders försäljningsnedgång i bilindustrin har toppat rubrikerna när det gäller Kina. Även om det är en tillfällig nedgång sett till helheten så gäller det inte för de aktiva säkerhetssystemen i allmänhet och förarövervakning i synnerhet. På grund av regulatoriskt drivna trender är den delen av marknaden starkt uppåtgående i Kina och stort intresse har rönts sedan Smart Eyes eftermarknadsprodukt tillkännagavs i maj. Produkten ska vara redo 2020 och främst vara riktad mot den dynamiska kinesiska marknaden. Arbetet med att säkerställa en kvalitetssäkrad produktion via underleverantörer pågår och under hösten och nästa år kommer allt mer mogna prototyper kunna visas upp. Vi håller också på att stärka teamet i Chongqing för att kunna hantera fler kunder.
 

Martin Krantz

VD Smart Eye

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se 

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.
    Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.
    Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.
    Smart Eyes verksamhet är organiserad inom två affärsområden, Research Instruments och Automotive Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

För mer information, vänligen besök www.smarteye.ai


Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08:30.

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Dokument & länkar