Bokslutskommuniké januari - december 2002

Bokslutskommuniké januari - december 2002 Smarteq utvecklar accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Smarteq har 30-talet anställda och marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler i cirka 30 länder. Smarteqs B-aktie handlas på NGM- listan. Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org. nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2002. KVARTALET · Fjärde kvartalet 2002 gav en vinst efter skatt på +0,6 (-14,7) MSEK. · Omsättningen uppgick till 42,7 (51,6) MSEK, vilket innebar en minskning på 17 % jämfört med motsvarande period 2001. Volymminskningen är främst en följd av genomförda produktsaneringar. · De under kvartalet genomförda kvittningsemissionerna tillförde ett eget kapital om 3,8 MSEK före emissionskostnader. Vidare tillfördes 5,5 MSEK genom utgivandet av konvertibla skuldebrev. · Smarteq erhöll under oktober en order från Volvo personvagnar som omfattar leverans av handsfreeutrustning till hela Volvos modellprogram. Ordern är av betydande värde för Smarteq och leveranser påbörjades under december. TOLVMÅNADERSPERIODEN · För tolvmånadersperioden blev omsättningen 150 (181) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 17 procent. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt för perioden blev -71,9 (-39,3) MSEK. Det ackumulerade resultatet är belastat med poster av engångskaraktär på totalt 42,8 (9,1) MSEK. För ytterligare information kontakta: Cyril Malm, VD Smarteq, Tfn: 08-792 92 50, Mobiltfn: 0708-98 75 00 cyril.malm@smarteq.se Hans Ljung, CFO Smarteq, Tfn: 08-792 95 34, Mobiltfn: 0733-85 95 34 hans.ljung@smarteq.se Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, Tfn: 08-792 92 00 info@smarteq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00950/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00950/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar