Smidmek levererar säker stomme till Berga häkte

Report this content

Förändrad lagstiftning och ökade resurser till Polisen gör att landets häkten och anstalter måste byggas ut. Smidmek har fått i uppdrag leverera stommen när Berga häkte expanderar.

Svenska häkten och anstalter ska byggas ut med 3000 nya platser under en tioårsperiod. Som en del i detta fördubblas kapaciteten på Berga häkte i Helsingborg till 92 platser. Tillverkning, leverans och montage av stommen utförs av Smidmek på uppdrag av Peab.
– Vi har sedan tidigare hjälpt till att bygga ut kriminalvårdsanstalterna i Salberga och Västervik. Det har gett oss värdefull erfarenhet för att hantera komplexiteten i den här typen av uppdrag, säger Christian Andersson, biträdande projektchef på Smidmek.

Utbyggnaden av Berga häkte sker innanför det redan existerande perimeterskyddet. Det ställer stora krav på säkerheten.
– All personal som arbetar på arbetsplatsen eller levererar material genomgår säkerhetskontroller. Alla handlingar som rör projektet delas på en säker portal med begränsad access. Något utrymme för misstag finns inte, säger Christian Andersson.

Smidmek levererar cirka 1500 kvadratmeter fasadväggar, 3500 kvadratmeter innerväggar och 3000 kvadratmeter bjälklagsplattor samt balkonger, trappor och galler. Rent byggtekniskt uppstår flera utmaningar som kräver speciallösningar.
–Det görs även förstärkningar på flera ställen i byggnaden för att öka säkerheten.

Häktets nya byggnad kommer att bli tre våningar. Montagetiden är planerad till 14 veckor, vilket är en relativt lång tid.
– Det är inget stort bygge, men komplexiteten är hög i den här typen av specialprojekt. Därför tar det lite extra tid.

Ökande resurser till Polisen och förändrad lagstiftning gör att behovet av nya häkten och anstalter i Sverige kommer att vara fortsatt stort. Christian Andersson hoppas att Smidmek griper chansen att vinna fler uppdrag inom segmentet.
– Med tanke på vårt kunnande och den stora platsbristen inom kriminalvården så kan det säkert bli fler uppdrag av den här sorten. Det är roliga och inspirerande projekt.

Den nya byggnaden på Berga häkte väntas tas i bruk våren 2024.

Prenumerera

Media

Media