Smile Tandvård satsar på specialisttandvård

Report this content

Smile Tandvård satsar på högkvalitativ specialisttandvård och förvärvar som ett led i satsningen specialistkliniker i Uppsala och Västerås.

– Vi ser ett stort underliggande behov av specialisttandvård i Sverige idag och vill på sikt bredda vårt erbjudande gentemot remitterande kollegor utanför Smile Tandvård. Förvärvet av Uppsala Käkkirurgiska Centrum och Västerås Käkkirurgiska Centrum är ett led i denna satsning, säger Malin Schmidt,VD på Smile Tandvård.

Uppsala Käkkiurgiska Centrum och Västerås Käkkirurgiska Centrum erbjuder specialisttandvård och båda klinikerna har ett fokus på käkkirurgi, oral protetik och oral radiologi. I samband med förvärvet inleder Smile Tandvård ett långsiktigt samarbete med de båda ägarna Ulf Bongenhielm och Elias Messo. Samarbetet sker inom ramen för Colosseum Specialistkliniker där Smiles kliniker med specialistinriktning i regionen kommer att ingå (VKKC, Västerås Käkkirurgiska Centrum, UKKC, Uppsala Käkkirurgiska Centrum och SDIC, Stockholm Dental Implant Centre).

– Både Elias och jag brinner för att fortsätta möta behovet av specialisttandvård och erbjuda stöttning till våra remitterande kollegor i regionen. Tillsammans med Smile bygger vi nu vidare på det serviceerbjudande som vi utvecklat på klinikerna i Västerås och Uppsala. Inom ramen för Colosseum Specialistkliniker får vi ökade möjligheter att göra ytterligare satsningar på klinisk kompetens, digitala flöden och hög servicenivå, säger Ulf Bongenhielm som tillträder som verksamhetsansvarig för Colosseum Specialistkliniker.

Elias Messo kommer i tillägg till sin kliniska verksamhet ta ett större ansvar för utbildning och utveckling inom det nya samarbetet i rollen som ämnesföreträdare i Käkkirurgi/Implantologi.

– Vi kommer tillsammans med Ulf Bongenhielm och Elias Messo vidareutveckla verksamheten inom specialisttandvård under de tre varumärkena UKKC, VKKC och SDIC och vi ser fram emot att fortsätta bygga specialistkompetensen inom Colosseum Specialistkliniker och Smile Tandvård som helhet, säger Malin Schmidt.

Gunnar Håwi och Bengt Karlson som grundade SDIC som förvärvades av Smile Tandvård 2011 är båda kliniskt verksamma på SDIC idag och kommer så vara framgent.

– De värderingar som särpräglar UKKC och VKKC är desamma som de vi byggt inom SDIC och vi välkomnar teamen i Västerås och Uppsala in i den gemensamma satsningen Colosseum Specialistkliniker, kommenterar Gunnar Håwi, Odontologiskt Ansvarig på SDIC.

 

 

Malin Schmidt, VD Smile Tandvård

070-779 02 91, malin.schmidt@smile.se

 

Susanne Hultén, Marknads- och kommunikationsansvarig Smile Tandvård

070-578 16 35, susanne.hultén@smile.se

 

Per Fägerblad, Förvärvsansvarig Smile Tandvård

070-676 73 46 per.fagerblad@smile.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser ett stort underliggande behov av specialisttandvård i Sverige idag och vill på sikt bredda vårt erbjudande gentemot remitterande kollegor utanför Smile Tandvård.
Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård