Apportemission i Smoltek Nanotech Holding AB (publ) nu registrerad

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) har avslutat en apportemission för minioritetsägare i Smoltek AB.  

Vid bolagets årsstämma beslutades om emission av högst 214 786 nyemitterade aktier enligt styrelsens förslag. Betalningen sker med apportegendom, som utgörs av stamaktier i dotterbolaget Smoltek AB. Aktierna som nu registrerats hos Bolagsverket medför att aktiekapitalet ökat med 25 587,026608 kronor. Efter förändringen är det totala aktiekapitalet i bolaget 814 221,096608 kronor och antalet aktier är 6 834 817 stycken.   

Villkoren för emissionen återfinns på bolagets webbplats, www.smoltek.com.

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. 
Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 59 stycken idag är beviljade. 
Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement). 
Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Prenumerera

Dokument & länkar