Förändringar i ledningen i Smoltek Nanotech Holding AB

Report this content

Anders Johansson och styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB har gemensamt beslutat att genomföra ett VD-skifte i bolaget. Därmed lämnar Anders Johansson nu VD-rollen, men kommer att stå till verksamhetens förfogande i ytterligare sex månader för att tillse en fullgod överlämning. Marie Landfors tar över som interim VD. Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess av en permanent VD för bolaget.

”Från styrelsens sida tackar vi Anders Johansson för de insatser han i mer än tio år gjort som VD i bolaget. Hans värdefulla arbete med att leda och utveckla bolaget kan inte nog understrykas.” säger Peter Augustsson, styrelseordförande i Smoltek.

”Under mina 10 år som VD för Smoltek har vi utvecklats från ett litet ”spin-out-projekt” till att idag vara ett publikt bolag på en global kommersiell arena. När Smoltek nu är på väg in i en ny fas är det rätt tid för en ny ledare att ta vid. Jag kommer fortsätta följa bolagets spännande utveckling noga.” säger Anders Johansson.        

Styrelsen utser Marie Landfors till interim VD. Marie är redan idag engagerad i bolaget och har tills nu varit anlitad av Smoltek på konsultbasis med andra uppgifter. Marie har över 25 års erfarenhet från huvudsakligen ledande befattningar inom processindustrin. Senast i rollen som VD för Axolot Solutions. Marie har även tidigare erfarenhet som managementkonsult, och en formell utbildning i kemiteknik från KTH.

”Att ha en kompetent ledare som Marie på plats gör att vi känner oss trygga med ledarskapet medan rekryteringen av en permanent VD genomförs.” säger Peter Augustsson.

För ytterligare information:
Peter Augustsson, styrelseordförande Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: peter.augustsson@padevelopment.se 
Telefon: +46 704 91 97 00

 

Smoltek utvecklar processteknik och applikationskoncept baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 65 stycken idag är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 mars.


Prenumerera

Dokument & länkar