Marknadsmeddelande 48/18 – Smoltek Nanotech Holding AB noteras på AktieTorget den 26 februari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Smoltek Nanotech Holding AB:s aktie är den 26 februari 2018. Kortnamnet för aktien är SMOL. 

Information om aktien: 
Kortnamn: SMOL 
Aktienamn: Smoltek 
ISIN: SE0010820381 
Orderbok-ID: 47P8 
CFI: ESVUFR   
FISN: SMOLTEKNAN/SH 
Organisationsnummer: 559020-2262 
LEI: 5493009Q4XU64DTD2Z72 
Kvotvärde: 0,12 SEK
Första handelsdag: 2018-02-26
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 5 314 450
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) 


Stockholm den 21 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000 
info@aktietorget.se 

Om oss

Smoltek Nanotech Holding AB specialiserar sig på tillverkningsteknologi för kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin.