Smoltek demonstrerar världens tunnaste kondensator

Report this content

Smoltek har utvecklat världens tunnaste kondensator. Bolaget demonstrerar nu praktiskt vad man tidigare hävdat genom att man tillverkat en prototyp av en CNF-MIM-kondensator med en totalhöjd av knappt 40 mikrometer.

Smoltek kan idag visa upp en kondensatorprototyp som endast är några mikrometer hög och som tillsammans med det nödvändiga substratet (komponentens bärare) har en total höjd om knappt 40 mikrometer.  Detta samtidigt som man kan visa på en kapacitansdensitet om 500 nF/mm2 (nanofarad per kvadratmillimeter), en ekvivalent serieresistans under 10 mΩ (milliohm) och en interninduktans under 15 pH (picohenry).

- Vi har alltid vetat att vår kondensatorteknik möjliggör tillverkning av extremt tunna kondensatorkomponenter, men ”seeing is beleiving”. Att nu kunna visa denna högprestanda-prototyp hjälper mycket i vårt arbete med att sälja tekniken, säger Ola Tiverman, vd Smoltek Semi.

Behovet av allt tunnare högprestanda-kondensatorer för avancerad halvledarintegration kommer fortsätta att växa i takt med nya generationer av processorer, inte minst för 5G-applikationer. 

- En så tunn kondensatorprototyp som samtidigt visar utmärkta prestanda är ett resultat av Smolteks eget FoU-arbete. Detta visar också på skalbarheten hos vår CNF-MIM-teknologi och teknikens tillämplighet för användning i spjutspetsapplikationer. Och inte minst, den unika fördelen som CNF-MIM ger jämfört med konkurrerande teknik genom att möta behovet av allt tunnare kondensatorer med hög prestanda även på längre sikt, säger Vincent Desmaris, teknikchef på Smoltek.

Göteborgsföretag utmanar den globala halvledarindustrin 
Göteborgsbaserade Smoltek har sedan starten utvecklat ett flertal applikationskoncept, baserade på bolagets unika och patentskyddade kolnanoteknologiplattform, riktade mot den globala industrin för halvledare,

Sedan 2016, när branschen började visa ett tydligt intresse för Smolteks kondensator-teknologi har man styrt bolagets teknikutvecklingsarbete med sikte på att göra dessa mikroskopiskt små kondensatorer än mindre, samtidigt som de uppvisar bibehållen prestanda inom viktiga parametrar; såsom hög kapacitansdensitet, låg läckström, låg ekvivalent serieresistans och låg induktans.  

Med den här demonstrationen av möjligheterna med Smolteks CNF-MIM-teknik utmanar bolaget de stora aktörerna inom halvledarindustrin om vem som har teknologin för att tillverka de tunnaste kondensatorerna inom jämförbart prestandasegment. 

 

Mediefiler i pressmeddelande:  

2 st bilder av CNF-MIM-kondensatorn tagna med svepelektronmikroskop (SEM) i Chalmers MC2-laboratorium.

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och applikationskoncept baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 65 stycken idag är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Taggar: