Smoltek förhandlar med Imec om industriellt kompatibel process-demonstration för CNF-MIM

Smoltek har inlett förhandlingar med det världsledande forskningsinstitutet Imec om demoproduktion av CNF-MIM-kondensatorer i industriellt kompatibelt CMOS-format, så kallat 300mm-format.

- Imec är en unik aktör med en komplett och industriellt kompatibel 300mm-linje under ett och samma tak. De har även erfarenhet inom kolnanoteknikområdet, vilket vi ser som en extra styrka, säger Anders Johansson, VD på Smoltek. 

- Den här förhandlingen ligger helt i linje med vad vi har kommunicerat i prospektet för den pågående kapitalanskaffningen, att genomföra demo-produktion av CNF-MIM-kondensatorer i industriellt kompatibel miljö i fullskaleformat.

Ett avtal med Imec skulle ge Smoltek en extern partner för verifiering av teknologin, utanför den egna labb-miljön, inför möjliga licenstagare. 300mm är det processformat som är branschstandard i högvolymproduktion av CMOS-baserade halvledare.

Kort om Imec:

  • Världsledande forsknings- och utvecklingscenter inom mikro- och nanoelektronik. 
  • Huvudkontor, laboratorium och industriellt kompatibel testfabrik i Leuven, Belgien
  • Global närvaro med egna kontor
  • 4 000 forskare och utvecklare
  • Non-profit-organisation
  • Webbplats: www.imec-int.com

För mer information, gå in på www.smoltek.com eller kontakta:  

 Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal sökta patent varav 51 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 15:00.

Taggar:

Om oss

Smoltek Nanotech Holding AB specialiserar sig på tillverkningsteknologi för kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar