Smoltek förlänger utvärderingsavtal med stor tillverkare av kondensatorer

Report this content

 Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) meddelar att det utvärderingsavtal som bolaget tecknade i april 2020 med en stor tillverkare av elektronikkomponenter har förlängts ytterligare till slutet av februari 2022. Arbetet inom detta projekt utförs i koncernbolaget Smoltek Semi, vars huvudsakliga målsättning är att utveckla och licensiera tillverkning av extremt små och tunna kondensatorer baserade på Smolteks patentskyddade kolnanofiberteknologi. 

Smoltek bedriver verksamhet inom utveckling, industrialisering och licensiering av tekniklösningar, baserade på bolagets patentskyddade kolnanofiberteknologi, för halvledarindustrin inom koncernbolaget Smoltek Semi. Initialt ligger fokus på att industrialisera bolagets extremt små och tunna CNF-MIM-kondensatorer, där två separata avtal för industriell utvärdering tecknades under våren 2020. Ett av dessa avtal tecknades med en global tillverkare av passiva elektronikkomponenter, inklusive kondensatorer, och det är detta avtal som nu har förlängts ytterligare till 28 februari 2022.

- Jag är mycket glad över att kunna förlänga detta avtal, även om det sker stegvis, så att vi kan fortsätta arbetet med nästa utvecklingssteg inom ramen för samarbetet. Det här förlängningen visar på båda parters vilja att ta samarbetet vidare utan att tappa momentum. Kunden ser fortsatt den stora potentialen i vår CNF-MIM-kondensatorteknik och har förtroende för Smoltek-teamets förmåga att utveckla tekniken ytterligare, säger Ola Tiverman, vd för dotterbolaget Smoltek Semi AB. 

För ytterligare information:
Ola Tiverman, vd Smoltek Semi AB 

E-post: ola.tiverman@smoltek.com  
Telefon: 0760-52 00 53 
Webbplats: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 70 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.