Smoltek förlänger utvärderingsavtal och inleder MoU-förhandlingar med global tillverkare för gemensam utveckling av ultratunna CNF-MIM-kondensatorer

Report this content

Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) meddelar att koncernbolaget Smoltek Semi AB (“Smoltek Semi”) kommer att förlänga utvärderingslicensavtalet med en global tillverkare av passiva komponenter till slutet av juni 2022. Under denna förlängningsperiod avser Smoltek Semi och licenstagaren att definiera och komma överens om villkoren i ett samförståndsavtal (memorandum of understanding, MoU) för gemensam utveckling av en industriell massproduktionsprocess för Smolteks patenterade, ultratunna kolnanofiberbaserade (CNF-MIM) kondensatorer.

Smoltek Semi har samarbetat med en global tillverkare av passiva komponenter för utvärdering av Smolteks patenterade teknologiplattform, som möjliggör tillverkning av ultratunna kolnanofiber-baserade kondensatorer, sedan 2020. Utvärderingslicensavtalet för detta samarbete kommer nu att förlängas med två månader fram till slutet av juni 2022. Förlängningen genomförs för att de två bolagen ska kunna nå fram till ett samförståndsavtal för ett fortsatt samarbete mot massproduktion av Smolteks ultratunna kolnanofiberbaserade kondensatorer. Förhandlingar avseende samförståndsavtalet har inletts.

Syftet med samförståndsavtalet är att definiera och komma överens om båda parters intentioner, kravspecifikationer samt strukturen for den fortsatta utvecklingen och implementeringen av en industriell massproduktionsprocess för Smolteks ultratunna kolnanofiberbaserade kondensatorer.

 – Vi är mycket glada över att denna globala tillverkare av passiva komponenter, efter en omfattande utvärdering av vår teknologi, nu är beredda att ta samarbetet med oss till nästa nivå, säger Smolteks vd Håkan Persson. Vi definierar nu vägen framåt tillsammans med denna stora kondensatorproducent för att ta våra ultratunna CNF-MIM-kondensatorer till marknaden. Jag ser inledningen av dessa förhandlingar om ett samförståndsavtal med vår partner som en stark validering av Smolteks teknologi och know-how, samt även den kommersiella potentialen för våra ultratunna kolnanofiberbaserade kondensatorer.

Bolagen förväntar sig att det ska vara möjligt att nå fram till ett samförståndsavtal innan slutet av juni 2022, då den nya förlängningen av utvärderingslicensen avslutas.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-29 08:30 CET.

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 73 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar