Smoltek förstärker ledningsgruppen

Report this content

Ola Tiverman blir medlem av Smolteks ledningsgrupp med titeln Chief Operating Officer. Som en naturlig följd lämnar han bolagets styrelse.

Ola Tiverman är utbildad dator- och elektronikingenjör på Högskolan i Skövde. Han har lång affärserfarenhet från högteknologiska bolag på den globala marknaden. Hans tidigare anställningar inkluderar Carmen Systems, Todos Data System och Admeta där han har haft positioner som Chief Executive Officer, Chief Technology Officer och Vice President. Hans senaste jobb var som Executive Vice President och General Manager i Data Cloud-sektionen på Burt AB. Han har varit styrelsemedlem i Smoltek sedan december 2017 och har även varit aktiv i bolagets Advisory board.

Smolteks Chief Operating Officer är nöjd med sitt nya jobb.
– Smoltek har en helt unik, patenterad lösning på flera viktiga problem inom halvledarindustrin som teoretiskt kan få mycket stora effekter. Jag vill vara med och förverkliga den teorin på bästa sätt. Jag har följt bolaget under flera år och ser fram emot att tillsammans med Anders och teamet bidra med allt ifrån strategi och affärsutveckling till operationell drift av företaget, säger Ola Tiverman.

Anders Johansson är glad över att Ola Tiverman ansluter till ledningsgruppen.
– Jag ser mycket fram emot att få Ola på plats i ledningsgruppen som Chief Operating Officer. Vi har mycket att göra och Olas kompetens, erfarenhet och personlighet blir ett starkt komplement till det övriga teamet. Med denna strategiska rekrytering lägger vi i nästa växel! säger VD:n.

Med en operativ roll blir det naturligt att Ola Tiverman samtidigt avgår från styrelsen. Arbetet med att hitta en ersättare i styrelsen har startat. Smoltek avser att presentera en ny kandidat inför årsstämman den 24 maj.

Om Smoltek
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022. 

För mer information: Gå in på www.smoltek.com eller kontakta:

Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB
+46 708-393 693

anders@smoltek.com

Fabian Bengtsson, presskontakt
+46 704-597 212

fabian@beckmanmedia.se

Denna information är sådan information som Smoltek är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar