Smoltek Nanotech Holding AB (publ), Kvartalsrapport Q1 2022

Report this content

Vd Håkan Persson kommenterar perioden

Bästa aktieägare,

Under det första kvartalet fortsatte vi fokusera på arbetet med att industrialisera våra två produktområden: ultratunna kondensatorer till halvledarindustrin samt högpresterande cellmaterial för elektrolysörer inom vätgasindustrin. För att lyckas med detta arbetar vi med olika typer av partners. Det är inspirerande att se att dessa partners delar vår entusiasm och tilltro till vår teknologiplattform och våra kommande produkter i synnerhet som vi ser potential att omvandla vissa av dessa samarbetspartners till kunder i framtiden.

Inom affärsområdet Halvledare, som drivs av vårt koncernbolag Smoltek Semi, kunde vi under kvartalet meddela att vi efter färdigställda tester och utvärdering lagt en beställning på en industriell kolväxtmaskin till den planerade massproduktionen av våra ultratunna CNF-MIM-kondensatorer. Denna kolväxtmaskin har unika specifikationer i enlighet med vår patentskyddade teknologi och byggs för kolväxt på 200 mm kiselwafers. I ett efterföljande steg planerar vi att bygga ut den till en helautomatiserad klustermaskin med kapacitet att producera cirka 1-3 miljarder CNF-MIM-kondensatorer per år beroende på storlek. Och när det gäller utvecklingen av vår ”första produkt”, som är en avkopplingskondensator till applikationsprocessorer i mobiltelefoner, är vi för närvarande inne i designfasen, som är fas tre av fem på vägen mot massproduktion. Vi tog därmed ytterligare viktiga steg framåt i vår industrialiseringsprocess under perioden.

Parallellt med ovanstående kunde vi även meddela om ytterligare förlängning av den pågående tekniska och kommersiella utvärderingen av vår CNF-MIM-teknologi som genomförs tillsammans med en global tillverkare. Det är inspirerande att även detta projekt fortsätter att utvecklas och fördjupas.

Inom vårt andra affärsområde, Energikonvertering, som drivs av vårt koncernbolag Smoltek Innovation, fortlöper arbetet med att utveckla ett nanofiberbaserat och högpresterande cellmaterial till elektrolysörer som kan användas vid fossilfri vätgasproduktion. I slutet av 2021 inleddes förberedande steg i ett utvecklingssamarbete med en stor industriell tillverkare av material till elektrolysörer, och vår målsättning är att detta utvecklingssamarbete ska följas av ett samarbete för prototyptillverkning med en stor tillverkare av elektrolysörer eller komponenter till elektrolysörer. Som tidigare meddelats så siktar vi på att inleda ett sådant samarbete senast under 2023.

Jag är vidare mycket nöjd med att vi i början av året kunde presentera rekryteringen av Farzan Ghavanini som ny Chief Technology Officer (CTO) med tillträde 1 april 2022. Farzan kommer närmast från Fingerprint Cards, där han arbetade som chef för utvecklingen av ny teknologi. Farzan har en mycket lämplig kompetensprofil med en djup förståelse för vår teknologiplattform och, inte minst, erfarenhet av att ta nya teknologier till marknaden.

Ett annat viktigt steg var anställningen av en industrialiseringsanvarig för att anpassa våra produktionsprocesser för högvolymsproduktion. De här rekryteringarna är ytterligare bevis på att vi attraherar högkvalificerad personal till Smolteks fortsätta resa från innovationsbolag till innovativt industribolag. Jag kommer själv gå in som vd för Smoltek Semi, då Ola Tiverman lämnar bolaget, och därmed operativt leda arbetet med att industrialisera och kommersialisera våra ultratunna kondensatorer samt bygga Smoltek Semi-teamet för framtiden. Ola har gjort ett förtjänstfullt arbete och vi önskar honom lycka till i sin nya roll.

Sammanfattningsvis så har 2022 inletts på ett positivt sätt för Smoltek med flera lovande framsteg, och vi har som ambition att fortsatt hålla ett högt tempo i våra industrialiserings- och kommersialiseringsprocesser under resten av året.

Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB

JANUARI - MARS

• Nettoomsättning: 0 KSEK (61)  
• Periodens resultat: -9 741 (-6 959) 
• Resultat per aktie, före utspädning: -1,05 SEK (-0,86) 
• Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,02 SEK (-0,73)  
• Antal utestående aktier: 9 282 895 (8 114 817)  
• Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner: 9 593 949 (9 547 878)  
• Summa eget kapital: 126 259 KSEK (131 884)  
• Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar: 59 386 KSEK (79 159)  
• Soliditet: 94,8% (93,4%)

• Licensavtal för utvärdering av CNF-MIM-teknik förlängt
• Operativ uppdatering av bolagets elektrolysörteknik
• Beställning av industriell maskin för växt av kolnanofibrer 
• Smolteks vd köper 50 000 aktier i bolaget  
• Ny CTO (teknikutvecklingschef) anställd 
• Operativ industrialiseringsansvarig anställd 
• Forskningsprojekt med Saab och Chalmers avslutat 
• 1 nytt patent beviljat

Rapporten i sin helhet finns bifogad i det här pressmeddelandet samt nedladdningsbar som pdf på Smolteks webbplats: www.smoltek.com/investors

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 73 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar