Smoltek publicerar lägesuppdatering om bolagets fortsatta satsning på industrialisering och nya innovationsområden

Report this content

Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) meddelar att bolaget efter genomförd förändring i ledningen och ett efterföljande inledande strategiarbete nu kan berätta mer om nästa steg i Smolteks pågående satsning på industrialisering och innovation i enlighet med den inriktning som låg till grund för genomförandet av en riktad nyemission om 80 MSEK i oktober 2020. Under resten av 2021 kommer Smoltek att fokusera på två huvudområden: industrialisering av bolagets kolfiberbaserade kondensatorer (CNF-MIM) samt utveckling och samarbeten inom området elektrolysörer. Förstärkning av bolagets interna resurser och investeringar ska stötta detta arbete.

Smolteks utvecklingsprojekt bedrivs idag inom ramen för två koncernbolag; Smoltek Semi som fokuserar på applikationer inom halvledarindustrin (kondensatorer), och Smoltek Innovation som fokuserar på utveckling inom nya applikationsområden som energilagring, energikonvertering (elektrolysörer) samt tillämpningar inom bioteknologisektorn (bioelektroder).

- Smoltek har utmärkt potential att uppnå viktiga milstolpar på vägen mot fullskalig tillverkning av ultratunna kondensatorer baserat på vår unika och högpresterande kolnanoteknik under 2021. Inom det nya området elektrolysörer ser vi mycket goda möjligheter, där målet är ett samarbetsavtal med en partner som redan har en storskalig industriell produktion, säger Smoltek Nanotech Holding AB:s tf vdMarie Landfors.

Nedan följer en mer detaljerad lägesuppdatering per koncernbolag samt om den fortsatta förstärkningen av bolagets industriella kunskap och utvecklingskapacitet.

Smoltek Semi

Det pågående samarbetet rörande den förlängda utvärderingslicensen löper på enligt plan, där målsättningen är att komma vidare och teckna ett avtal med en kund för framtagande av en kommersiell produkt. Bolaget har tidigare kommunicerat att utvärderingslicenser planeras övergå i produktionslicenser. Med en produktionslicens menas rätten att producera, men för att en produktion ska kunna påbörjas behövs en längre period av industrialisering i samarbete med en kund/partner.

Smoltek har under 2021 intensifierat det egna arbetet med att industrialisera CNF-MIM tekniken i samarbete med ett antal internationella kontraktstillverkare. Bolaget har inom ramen för detta arbete identifierat en leverantörskedja och tillhörande produktionsprocesser som har potential att skalas upp för kostnadseffektiv produktion av CNF-MIM-kondensatorer i höga volymer. Målprodukten som denna produktionslina är avsedd för är ultratunna kondensatorer för applikationer inom processorer för mobiltelefoner. Produktionslinan som håller på att utvecklas har även potential att, med mindre modifikationer, leverera andra typer av kondensatorer där krav på låga förluster i kombination med hög kapacitansdensitet och miniatyrisering är viktigt, såsom till exempel 5G applikationer och high performance computing (HPC). 

Smoltek studerar också fördelar med att genomföra industrialiseringsarbetet i egen regi. Som komplement till bolagets licensbaserade affärsmodell öppnar detta även upp för en produktbaserad affärsmodell för diskreta kondensatorer (enskilda komponenter). Bolaget ser också större möjligheter att behålla know-how i kärnverksamheten (nanostrukturer i kol) om arbetet med att industrialisera CNF-MIM-tekniken för diskreta kondensatorer drivs inom Smoltek.

Smoltek Innovation
Smoltek har efter lovande intern teknisk utvärdering beslutat att området elektrolysörer utgör detta koncernbolags huvudfokus under 2021. Elektrolysörer används vid produktion av vätgas, bland annat vid koldioxidneutral tillverkning av stål, ett område där flera satsningar i mångmiljardklassen har presenterats i Sverige och omvärlden under senare tid. Smolteks målsättning under 2021 är att färdigställa tekniskt proof-of-concept för cellkomponenter baserade på kolnanofibrer samt inleda ett utvecklingssamarbete med en storskalig tillverkare av elektrolysörer eller dess komponenter.

Förstärkning av bolagets industriella kunskap och utvecklingskapacitet
Smoltek kommer fortsätta att väsentligen förstärka bolagets organisation inom de båda koncernbolagen Smoltek Semi och Smoltek Innovation under resten av 2021. Inom Smoltek Semi krävs utökad och delvis ny kompetens för att kunna bedriva fördjupade samarbeten med partners inom processteknisk utrustning och tillverkning, och inom Smoltek Innovation krävs en generell förstärkning av bolagets industriella kunskap och resurser för att kunna matcha en tilltänkt partner inom industriell tillverkning.

Kostnaderna för samtliga av de beskrivna satsningar som Smoltek nu genomför under 2021 ryms inom ramen för den finansiering som genomfördes i oktober 2020. Bolaget har en stark teknisk och finansiell position och ser mycket positivt på möjligheterna att uppnå fortsatta framsteg inom sina fokusområden under både 2021 och framåt. Inom arbetet med att identifiera och teckna avtal med lämpliga partners kommer Smoltek att utnyttja sitt samarbete med DC Advisory, en ledande global finansiell rådgivare med expertis inom industriella transaktioner.

Marie Landfors avslutar: - Vi har helt naturligt ett omfattande arbete framför oss när det gäller att utveckla och expandera vår organisation för att kunna hantera ett mer industriellt fokus. Jag liksom alla anställda på Smoltek arbetar hårt med vidareutvecklingen av bolaget, och med tydliga riktlinjer för 2021 kommer jag även att kunna vara mer aktiv i min kommunikation med våra intressenter. Som exempel kommer jag att presentera bolaget samt svara på frågor från åhörare under Aktiespararnas digitala event den 17 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Landfors, tf vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)  
E-post: marie@smoltek.com 
Telefon: +46 760-52 00 53
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och applikationskoncept baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 65 stycken idag är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Prenumerera