Utvärderingslicens för Smolteks CNF-MIM-teknologi förnyas inte men dialog om fortsatt samverkan fortgår

Report this content

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att det utvärderingslicensavtal som ingicks i mars 2020 med en av världens största kondensatortillverkare inte förnyas och att det underliggande utvärderingsprojektet är avslutat. Kondensatortillverkaren fortsätter i egen regi att utveckla en alternativ process för del av produktionskedjan utanför Smolteks teknologi-plattform, men som har potential att ytterligare höja attraktionskraften i CNF-MIM-tekniken.

Licensavtalet som tecknades med en ledande kondensatortillverkare i mars 2020 för utvärdering av Smolteks CNF-MIM-teknologi löpte ut den 31 december 2020, efter att ha förlängts två gånger under projektperioden.

Kondensatortillverkaren har, som en del i sin utvärdering, arbetat med en alternativ process för del av tillverkningskedjan utanför Smolteks teknologiplattform, en process som har visat sig behöva ytterligare utvecklingsarbete. Tillverkaren fortsätter nu med utvecklingen av denna process och Smoltek ser goda möjligheter till att ta upp samarbetet igen när deras arbete har kommit längre. Parterna kommer även att hålla en tät dialog kring andra möjligheter att kommersialisera Smolteks CNF-MIM-teknologi.

- Då utvecklingen av vårt CNF-MIM-koncept fortsätter i hög takt är det oerhört värdefullt för oss att ha nära relationer med flera ledande kondensatortillverkare. I det här fallet handlar det om en riktigt stor aktör med betydande utvecklingsresurser, och det gör att vi ser positivt på våra möjligheter att återkomma som formell partner inom ramen för detta eller något annat av deras pågående utvecklingsprojekt, säger Ola Tiverman, vd för dotterbolaget Smoltek Semi AB. 

Utöver att ha bidragit till att avancera tillverkarens utvecklingsprojekt har utvärderingen varit givande för båda parter som ett sätt att öka förståelsen för varandras teknologier och behov inför framtiden.

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats:
www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och applikationskoncept baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 65 stycken idag är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.