SNA Europe i Edsbyn blir eget bolag

SNA Europe bryter ut sin verksamhet i Edsbyn i ett självständigt dotterbolag, Edsbyns Industri AB

Edsbyns Industri AB blir nu ett helägt dotterbolag till SNA Europe (Industries) AB.

– Edsbyns Industri AB producerar skogs- och plastprodukter samt produktionsverktyg, som inte tillhör koncernens kärnverksamhet. Att enheten nu blir ett eget bolag innebär att  verksamheten får bättre möjligheter att växa och expandera inom sitt produktområde, säger Stefan Larsson, VD för SNA Europe (Industries) AB.

Bildandet av Edsbyns Industri AB är också ett led i den försäljningsprocess som pågår.

– Bolagsbildningen gör att potentiella köpare kan skaffa sig en tydligare bild av verksamheten, säger Stefan Larsson.

Förutom att verksamheten får nytt namn kommer även det nygamla varumärket EIA för skoghandverktygen att introduceras.

– Våra skogshandverktyg säljs idag under varumärket Bahco. Det kommer att bytas ut mot EIA. (Edsbyns Industri AB). För en tid framöver kommer vi att använda oss av båda varumärkena parallellt, säger Eckhard Eriksson, nytillträdd VD för Edsbyns Industri AB.

SNA Europe producerar ett brett sortiment av handverktyg såsom handsågar, skiftnycklar, fasta nycklar, hylsor, skruvmejslar, tänger, filar, bandsågsblad, hålsågar, bågfilsblad samt sekatörer och andra trädgårdsredskap. Den svenska verksamheten sysselsätter i dag 540 personer, varav 115 arbetar i Edsbyn. SNA Europe har även verksamhet i Enköping, Lidköping, Bollnäs och Sandviken.

För ytterligare information:

Eckhard Eriksson, 0271- 271 69

VD, Edsbyns Industri AB

Stefan Larsson, 0171- 426 005

VD, SNA Europe (Industries) AB

 

 

www.snaeurope.com