Snapcat skriver avtal med betandwin.com

Report this content

Snapcat skriver avtal med betandwin.com - Utmanar det statliga spelmonopolet! - Tidningen fotbollextra som ingår i Snapcat koncernen skriver avtal med betandwin.com. Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om framtida samarbete om spel i Sverige. I första skedet köper betandwin.com redaktionellt material från fotbollextra. Skicklighetsspel och vadslagning omsätter varje år mer än 1 000 miljarder kronor världen över. Väntade politiska avregleringarna öppnar för fler aktörer att vara med och dela på den växande kakan. Snapcat skall vara ett av dessa företag. Spelmonopolet utmanas redan idag av en rad utländska Internetbaserade spelbolag. Snapcat med tidningen fotbollextra vill gå ett steg längre genom samarbete med spelombud runt om i Sverige. De stora spelbolagen kommer att söka efter attraktiva samarbetspartners med välbesökta webbplatser vilka kommer att agera Internetombud. Med teknikens hjälp kommer man därmed att kunna spela på det mesta i "realtid". - De traditionella spelombuden kommer att fungera som samlingsplatser för spelintresserade. Där kan man utbyta tips och erfarenheter samtidigt som man hela tiden har möjlighet att spela. Göteborgsföretaget Snapcat grundandes 1999 och är en engagerad partner för tillväxtprojekt inom media, spel och underhållning med Internet som integrerad del i affärsidén. För närvarande är Snapcat engagerat i tre projekt: * A Million Voices - ett elektroniskt förlag och galleri * Snapcat Virtual Entertainment som utvecklar och marknadsför ett koncept för onlinespel * Scandinavian Information of Sports som driver nät- och gratistidningen Fotbollextra.se För ytterligare information kontakta: Kurt Martinsson, ansvarig utgivare fotbollextra, Tel 031-7119585 eller 0706-591785 Stefan Nomark, VD Snapcat AB (publ), Tel 031-24 53 70 eller 0706-23 62 25 Allmän information om Snapcat AB finns på www.snapcat.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar