Snow Software och Akquinet i samarbete för att hjälpa företag att hantera SAP:s förändrade licensvillkor

 PRESSMEDDELANDE

Den gemensamma lösningen adresserar utmaningar som kunder ofta möter i samband med SAP-implementeringar, exempelvis behörighetsbaserad licensiering, indirekt tillgång, fakturering mellan företag, migrering till S/4 HANA, säkerhet och licensoptimering, särskilt i samband med behörighetshantering

Stockholm, 23 augusti, 2018 – Snow Software(Snow), den globala ledaren inom lösningar för hantering av mjukvarulicenser (SAM) och Cloud Spend Management, har ingått ett partnerskap med det Tysklandsbaserade It-företaget  Akquinet. Tillsammans ska företagen tillhandahålla unika lösningar kring IT-governance, riskhantering, licensoptimering, och behörighetsbaserad licenshantering. Behörighetsbaserad licenshantering har blivit särskilt aktuellt i samband med att SAP nyligen diskuterade förändringari sina licensvillkor där de fokuserar på behörighet istället för på användning. 

Genom att kombinera de två företagens SAP-certifierade lösningar, Snow Optimizer for SAP® Softwareoch Akquinet SAST suite, får kunder bättre överblick av sina SAP-licenser och vilka medarbetare som har behörighet till vad. Detta kommer att hjälpa dem att säkerställa att de effektivt kan hantera behörigheter i enlighet med reglerna. Dessutom får kunder ökad säkerhet och bättre förutsättningar för att uppfylla de krav som ställs enligt GDPR. De blir även bättre förberedda att hantera det nya mätverktyget USMM (user measurement tool) som SAP förväntas släppa senare i år. 

Snow tillhandahåller det som företag behöver för att kunna analysera sin SAP-användning och optimera licenshanteringen. Alla inaktiva användare kan blockeras och användningsklassificeringar kan ändras i linje med verkliga behov. Akquinets SAST-svit gör det möjligt att se till att SAP-användare enbart använder de funktioner och har tillgång till den data som de enligt avtal har behörighet till. Tillsammans optimerar lösningarna behörighetsnivåer i linje med verklig användning, vilket medför att kunder inte behöver betala för fler behörigheter än de behöver. 

Fördelarna med den gemensamma lösningen omfattar:

  • Optimering av SAP-licenser, vilket leder till lägre kostnader
  • Minskning av potentiella säkerhetsluckor som beror på att anställda har behörigheter som de inte behöver i sitt arbete 
  • Tidsbesparingar då manuellt arbete automatiseras 
  • En övergripande förbättring av förtagets möjligheter att optimera sin licenshantering

Bättre överblick + Licensoptimering + Regelefterlevnad + Säkerhetshantering = besparingar i miljonklassen 

En SAM-manager på ett stort företag inom livsmedelsindustrin i USA säger:

-       Genom att använda den gemensamma lösningen fokuserade vi först på 110 av våra så kallade Limited Professional Users och upptäckte att det överlag fanns många behörighetsroller per användare, att skillnaden mellan behörighet och verklig användning av transaktionskoder (TCODES) var mycket hög och att antalet transaktionskoder per roll var alldeles för hög.  Användarna hade i genomsnitt 145 behörigheter men använde bara 25 av dem. Därigenom har vi upptäckt en besparingspotential på mellan 400 000 - 500 000 USD bara på dessa 110 användare. 

-       Tack vare samarbetet med Akquinet, får vi en etablerad IT-leverantör med många års SAP-erfarenhet på vår sida, säger Joachim Paulini, Lead Architect för Snow Optimizer för SAP Software. Tillsammans erbjuder vi kunder ökad säkerhet kring SAP-licenser och behörighetshantering, samtidigt som vi minskar kostnader och tidskrävande administration.  

-       Tack vare samarbetet med Snow tar vi ett stort steg i satsningen på SAP-relaterad säkerhet och licensoptimering, säger Ralf Kempf, Technical Director, SAST Solutions på Akquinet. I tillägg till säker systemkonfiguration och rollbaserad behörighetshantering med SAST, medför Snows mätverktyg för licenshantering att kunder får en heltäckande lösning för mätning, licensoptimering och riskminimering.

Om Snow 

Whether it’s through lack of control, lack of understanding or lack of compliance, Snow (www.snowsoftware.com) believes that most organizations today end up paying too high a price for their software.

Snow Software is headquartered in Stockholm, Sweden, with offices across the globe. It is the largest dedicated developer of SAM solutions designed to ensure that the investment in enterprise software is money well spent – ensuring organizations have the appropriate licenses for the software they use – not too many, not too few.

With more local offices and regional support centers than any other SAM solutions provider, more than 4,500 organizations around the world rely on Snow Software's on-premise and cloud-based SAM solutions to manage software licensing across more than 11 million devices, from mobile to desktop, data center to the cloud. 

For the latest information about Snow, please visit: 

Web:www.snowsoftware.com

Twitter:@snowsoftware

Community:community.snowsoftware.com

About Akquinet

Akquinet is an internationally active, continuously growing IT consulting company with more than 800 employees and headquarters in Hamburg. In the SAP environment, Akquinet is the specialist from implementation and optimization to real-time protection of ERP and S/4HANA systems. In addition to the GRC software developed in-house, the SAST Solutions portfolio also includes consulting services and managed services, thus fully protecting SAP systems against hacker attacks, espionage and data theft. Around 200 companies with more than 1.5 million SAP users worldwide already rely on SAST.

Further information is available at www.akquinet.de or www.sast-solutions.de 

-----------------------

Presskontakt Snow Software:

Natalie Edstav

+46 70 9211591

natalie.edstav@snowsoftware.com

Jan Fredriksson

Northern Link PR för Snow Software

+46 70 716 00 68

jan@nlpr.se 

Akquinet PR Contact 
Mathias Stanierowski

Rasch PR-Manufactory GmbH

+49 40 87 87 919-17

mathias.stanierowski@pr-manufaktur.de

Prenumerera

Media

Media