Fler snusare i Värmland ger färre fall av lungcancer

Det finns en tydlig korrelation mellan snusförsäljning och lungcancer i Sverige. Det visar Snusbolagets jämförelse av sina försäljningssiffror med en rapport från Socialstyrelsen om dödsfall i cancer. I Värmland, som är ett av de län som köper mest snus på nätet per capita, ligger under rikssnittet när det gäller antal döda i lungcancer. 

 


Enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister dog i genomsnitt varje år 38 personer per 100 000 invånare i lungcancer i Sverige åren 2013 till 2017. Skillnad på hur många som dör till följd av lungcancer i de olika länen är stor. I Värmland, som är ett län där man snusar mycket, ligger man under rikssnittet gällande dödlig lungcancer. Socialstyrelsens utredare David Pettersson säger i en kommentar till Nyhetsbyrån Siren att ett antagande är att skillnaderna man ser mellan de olika länen beror på rökvanor. Flera län i Norrland har lite lägre andel rökare till exempel samtidigt som man i Skåne röker mer.

När Snusbolaget jämför man antalet cancerfall med Snusbolagets snusförsäljning i länen ser man att det finns en korrelation mellan hög snusförsäljning och lägre antal fall av lungcancer. 

– Jag ser ett samband mellan hög snusförsäljning per capita och låg förekomst av lungcancer i länen. Till exempel har vi lägst försäljning av snus i Skåne där dödligheten i lungcancer är högst och motsvarande siffra för Värmland där Snusbolagets snusförsäljningen är hög var dödligheten lägre, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.se. 

Sverige har lägst antal tobaksrelaterade sjukdomar inom OECD
I Sverige konsumerar vi lika mycket tobak per capita som i övriga EU-länder, samtidigt som vi  är ett av de länder som som har lägst antal tobaksrelaterade sjukdomar inom OECD. Anledningen är att vi i Sverige i stor utsträckning övergår till att snusa när man slutar att röka, ett betydligt hälsosammare alternativ. 

– I Sverige vet vi att summan av nikotinkonsumtionen är relativt konstant, det vill säga att antalet som konsumerar nikotin eller någon form av tobak är jämt fördelat över landet. Där man röker mycket, snusar färre och tvärtom, säger Markus Lindblad. 

Snusbolagets egen rapport Snusrapporten visar att 43 procent av snusarna börjat snusa när de slutat att röka, och det finns även undersökningar från HUI Research som visar på liknande siffror. 

Snusbolaget står för omkring 25 procent försäljningen av samtliga All white, nikotinportioner och kan nu se en ännu högre övergång från rökare till dessa produkter än till traditionella snussorter.

– Inte nog med att många använder snus för att aktivt sluta röka, attraktiva nikotinprodukter kan få rökare att sluta röka oavsiktligt visar en rapport av Carl Erik Lund, en av Norges mest framträdande folkhälsoforskare. Och det här är bara första vågen, vi ser att de nya tobaksfria All white, nikotinportionerna börja få fäste bland rökare som säkerligen kommer att övergå till snus, säger Markus Lindblad. 

Här är länen där man snusar mest
Jämför man de län som har lägst dödlighet i lungcancer hittar man de län där Snusbolaget säljer mest snus (räknat per capita):
Värmland                                           
Dalarna                                      
Jämtland                                 
Gävleborg                                    
Jönköping           
Västerbotten                                     

Här är länen där man snusar minst
Jämför man de län som har högst dödlighet i lungcancer hittar man de län där Snusbolaget säljer minst snus (räknat per capita):
Södermanland                           
Västmanland                                               
Skåne
Stockholm                            

För mer information
Markus Lindblad, informationschef Snusbolaget.se
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Prenumerera

Media

Media