Nu lanseras NicoLeaks för kvalitetskontroll av nikotinprodukter

Report this content
Haypp Group lanserar nu plattformen NicoLeaks.com, en informationstjänst för orala nikotinprodukter i syfte att öka transparensen inom branschen. Idag saknas regleringar för innehåll och marknadsföring av nikotinportioner i Sverige. Initiativet är ett sätt att ta ansvar för att konsumenterna ska veta vad de stoppar under läppen.

NicoLeaks.com är en plattform som publicerar genomförda laboratoriska analyser av orala nikotinportioner som säljs till konsumenter, i enlighet med marknadsstandarder.

I Sverige saknas regleringar för innehåll i nikotinportioner. För att konsumenterna tydligare skall kunna se vad produkterna innehåller genomför nu Snusbolagets ägare Haypp Group en omfattande och oberoende laboratorietestning av produkter från sina leverantörer. Samtliga testresultat publiceras offentligt, och de produkter som inte håller måttet plockas bort från sortimentet.

– Vi vill öka transparensen inom industrin och ser det som en självklarhet att konsumenterna ska kunna veta vad de stoppar under läppen. Detta är extra betydelsefullt då det idag saknas regleringar för nikotinportioner. Om myndigheterna inte klarar av att reglera den här typen av produkter så måste vi återförsäljare i stället ta ett ökat ansvar för detta, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Haypp Group. 

Flera produkter avviker från industristandarder
Utöver listade ingredienser och eventuella främmande substanser ligger fokus i de laboratoriska analyserna på huruvida produkterna ligger inom satta gränsvärden för pH och nikotinhalt. Här redovisas nikotinhalt per portion, vilket är ett relevantare mått än det ofta använda måttet per gram. Hittills har tre produkter i sortimentet rödlistas mot bakgrund av att de har överskridit gränsen på 20 mg nikotin per portion och ytterligare . Ett flertal produkter har fått en anmärkning för att ligga nära gränsvärden.

Förutsatt att anmärkningen inte är grov får producenterna efter analysen chans att åtgärda eventuella brister och produkterna testas om efter ett par månader. Om grövre bristerna inte har korrigerats tas produkterna bort från Haypp Groups sortiment. 

Med denna granskning vill Haypp Group skapa en ny industrimärkning som hjälper konsumenterna att kunna göra medvetna och välinformerade val. Beslutsfattare och myndigheter, såväl i Sverige som utanför, får även en bättre kunskap om nikotinportioner och marknadsöversikt. Det finns också ett värde för producenterna av att granskas:

För producenterna fungerar testerna som en kvalitetsstämpel. Upptäcks brister har man genom dialog möjlighet att arbeta tillsammans med producenten för att utveckla produkterna. Detta är särskilt värdefullt för nya produktsorter och mindre tillverkare, säger Markus Lindblad.

Besök NicoLeaks.com.

För mer information
Markus Lindblad, kommunikationschef på Haypp Group
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@hayppgroup.com

 

Om Haypp Group
Haypp Group står i spetsen för den globala omvandlingen från rökning till hälsosammare produktalternativ. Med Skandinaviskt ursprung, vår omfattande erfarenhet från banbrytande marknader för rökfria alternativ, samt att vara ledande inom e-handelssektorn, tar vi nu vår vision till en global skala. Med tio e-handelsmärken finns Haypp Gruppen i nio länder där vi betjänar mer än 300 000 aktiva och lojala konsumenter.


 

Prenumerera

Media

Media