Snusbolaget nominerad till World No Tobacco Day 2021 Awards

Report this content

Undersökningar visar att en stor del av snusarna använder orala nikotinprodukter som snus och nikotinportioner som ett hjälpmedel när de ska sluta röka. Orala nikotinprodukter är betydligt hälsosammare än rökning och Snusbolaget,  Sveriges största återförsäljare av nikotinportioner är stolta över den positiva påverkan på folkhälsan som deras produkter har jämfört med cigaretter. Därför är Snusbolaget nominerade till World No Tobacco Day 2021 Awards.


Mer än åtta miljoner människor dör varje år på grund av rökning. Sju miljoner av dessa dödsfall är resultatet av rökning och drygt en miljon är icke-rökare som utsätts för passiv rökning. Däremot är dödsfall orsakade av nikotinportioner obefintlig och undersökningar visar att rökare använder nikotinportioner för att sluta röka

– Vi är stolta över att nikotinportioner är ett hälsosammare alternativ till rökning och att vi bidrar till en positiva påverkan på folkhälsan eftersom vi ser att många rökare går över till orala produkter för sluta röka. Det är betydligt bättre att använda nikotinportioner än att röka, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget. 

Kundundersökningar visar att nikotinportioner är en väg från rökning 
Snusbolaget har ett växande antal kunder och erbjuder över 500 000 personer ett bättre alternativ till tobaksrökning. Genom kundundersökningar vet man också att många använder snus som ett sätt att sluta röka. Framför allt anges att nikotinportioner, en tobakfri nikotininnehållande påse för oral användning, är ett effektivt verktyg för att minska sin användning av tobak, och särskilt rökning.

Hela 59 procent av personer som använder nikotinpåsar är tidigare rökare, och av dessa hade 34 procent för avsikt att sluta röka när de började använda nikotinportioner. Samtidigt har 25 procent av alla användare slutat röka och använda tobak utan att ha för avsikt - så kallade oavsiktliga rökavslut. Ingen tidigare metod, verktyg eller produkt har tidigare kunnat visa ett sådant resultat där en fjärdedel av användarna lyckas åta sig att sluta utan att först inse det. Nikotinportioner ger möjlighet att rädda liv över hela världen.
 
Om priset
Priset delas ut till nominerade som har gjort "ett enastående bidrag till utvecklingen av politiken och åtgärderna" som anges i WHO: s ramkonvention om tobaksbekämpning (FCTC) som ska vara "ett bevisbaserat fördrag som bekräftar rätten av alla människor till högsta hälsostandard” och har som mål att minska rökningstakten och de skador som orsakas av tobaksrökning.
 
Vinnare utses bland nominerade baserat på flera aspekter, inklusive men inte begränsat till;
- Enastående ledarskap, engagemang eller innovativ strategi.
- Tillhandahållit särskilda resurser, kunskap eller expertis inom området.
- Enastående bidrag till tobakskontroll som en avgörande åtgärd för att återställa icke-överförbara sjukdomar för att uppnå hållbar utveckling enligt de globala målen, Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
 
Se mer på World No Tobacco Day Awards:
https://www.who.int/news-room/articles-detail/world-no-tobacco-day-2021-awards

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Prenumerera

Media

Media