Snusrapporten 2021: Tobaksfritt stöper om snusmarknaden

Report this content

Det nikotinfria snuset – nikotinportioner – fortsatte sin tillväxtresa under 2021 med en ökad försäljning på 88 procent. Det är framförallt rökavvänjning som driver tillväxten. En av två användare av nikotinportioner anger att de använder dessa för att just sluta röka, enligt årets Snusrapport. En annan tydlig trend är näthandel - av Sveriges 1,3 miljoner snusare handlar mer än var fjärde av dessa sitt snus på nätet.

Nikotinportioner används precis som det traditionella snuset av många användare för att sluta röka – 52 procent av snusare av nikotinportioner uppger det som anledning till att man började. Hela 24 procent började med tobaksfritt snus för att sluta med andra former av tobak förutom cigaretter.

 

Nära hälften av snusarna snusar nu tobaksfritt

Det tobaksfria segmentet stod för tre fjärdedelar (77 procent) av nylanseringarna på marknaden under året och andelen användare av nikotinportioner steg från 25 procent under 2020 till 45 procent under 2021. Utvecklingen har således gått snabbt och det är redan idag vanligare bland kvinnor att använda nikotinportioner än att använda vanligt snus. Andelen som uppger att de började med specifikt nikotinportioner för att explicit sluta röka är också högre bland kvinnor (56 procent) än bland män (35 procent).

– Vi ser att tobaksfritt stöper om hela marknaden och påskyndar rökavvänjningen. I Sverige växte det nikotinfria snuset med 88 procent under året. Nikotinportioner används precis som det traditionella snuset av många för att sluta röka. Mer än varannan som börjar använda nikotinportioner gjorde det för att sluta röka. Tre av fyra nylanserade snussorter var tobaksfria under 2021 och bland kvinnor är det den vanligaste snustypen, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget.se.

 

Knox är Sveriges populäraste snus

Knox är alltjämt det mest sålda snusmärket, men marginalen till tobaksfria Lyft krympte dramatiskt under året. Lyft är nu det mest sålda märket i flera av landets län. Den enskilt mest populära produkten är One Blå White Portion som växte kraftigt och avancerade från fjärde plats ända upp till toppen. Produkten utgjorde under 2021 hela 42 procent av varumärket Ones försäljning. 

 

Snusaren storhandlar på nätet och snusar fyra dosor i veckan

Den genomsnittliga snusaren konsumerar cirka fyra dosor i veckan. Av den konsumentgrupp som snusar flest dosor i veckan (fem eller fler) hittar vi de högsta andelarna i Stockholm, Örebro län, i norra Norrland samt på Gotland. Män snusar något mer än genomsnittet och kvinnor något mindre.

 

Av Sveriges 1,3 miljoner snusare handlar över en fjärdedel av dessa på Snusbolaget.se. De snusare som köper sina dosor online köper i genomsnitt 19 dosor per köptillfälle, vilket innebär att snuset räcker gott och väl i mer än en månad. Fyra av tio håller sig till en och samma produkt (dosa) över tid, medan resten skiftar mellan två eller flera produkter. Den vanligaste anledningen (52 procent) till att byta produkt regelbundet är att man helt enkelt gillar att testa på nya sorter och märken. E-handeln har ökat denna möjlighet då utbudet är större och det är enkelt att hitta nya sorter som passar individens smakpreferenser.

 

Snusåret 2021 – snabbfakta

 

        Köpen av nikotinportioner ökar kraftigt – nära fördubbling på ett år.

        Nära hälften – 45 procent – väljer aktivt nikotinportioner för att sluta röka.

        Nikotinportionerna är nu vanligare att använda bland kvinnor än vanligt snus.

        E-handeln med snus ökar starkt och är inne i en brytpunkt där i stort sett all försäljningstillväxt sker på nätet.

        Mer än var fjärde snusare i Sverige handlar snus eller nikotinportioner online.

        Många snusare växlar mellan olika produkter. Den vanligaste anledningen är att de är nyfikna och vill testa olika alternativ, något som möjliggörs på nätet där utbudet är större och det är enklare att hitta nya smaker och sorter som passar individen.

        Knox är alltjämt det mest sålda snusmärket, men tobaksfria Lyft knappar in och förväntas gå om under 2022 om utvecklingen fortsätter.

        Av dosorna avancerade One Blå White Portion hela vägen från fjärde plats upp till toppen under året. Produkten passerade därmed fjolårets etta Knox White Portion.

        Smaksättningar som mint, frukt och citrus växer snabbare än traditionell smak.

        Produkter med hög styrka (“extra stark”) växer snabbare än produkter med lägre nikotinstyrka.

        Att göra eget snus är relativt vanligt, särskilt bland män utanför storstadsregionerna, även om den nya skatten på råtobak som infördes 2021 delvis förändrar incitamenten. Var fjärde snusare har någon gång testat på att göra eget snus.

 

Den svenska snuskartan – ett regionalt perspektiv

        Blekinge län: Mest hemgjort – flest som gör eget snus regelbundet (18%).

        Dalarnas län: Många dosor – flest antal köpta dosor online per capita, tillsammans med Stockholm.

        Gotlands län: Hög onlinetillväxt – störst andel som planerar att öka sina onlineköp (30%).

        Gävleborg: Hög märkeslojalitet – flest som uppger att de endast snusar en sort (50%).

        Hallands län: Nikotinstyrkan gör skillnad – störst andel som uppger att nikotinstyrkan är viktig (53%).

        Kalmar län: One största märket – i alla andra län toppar Knox eller Lyft.

        Kronobergs län: Prisjägare – hög andel som anger att priset är viktigt (81%).

        Jämtland: Lössnusentusiaster – störst andel lössnus av alla län (7% av köpen).

        Jönköpings län: Smakmodernister – mint växer kraftigt som smaksättning (+62%).

        Norrbottens län: Experimentell nyfikenhet – flest som provat att göra eget snus (36%).

        Värmlands län: Nikotinportionsnjutare – flest som använder nikotinportioner för att de tycker det är godare än vanligt snus (52%).

        Västerbottens län: Rökmotstånd – lägst upplevd acceptans för tobaksrökning i landet.

        Västernorrlands län: Informerade konsumenter – högst medvetenhet om det tobaksfria segmentet (96%).

        Västmanlands län: Rökavslut med snus – flest som valde att börja med snus för att sluta röka (56%).

        Västra Götalands län: Smakskifte – mint nu den mest populära smaken bland kvinnor i länet.

        Skåne län: Tobaksfri milstolpe – nära var tredje dosa som säljs är tobaksfri (31%).

        Stockholms län: Onlinelyft – kraftig tillväxt av onlinekonsumenter under pandemin.

        Södermanlands län: Smått och smalt– slim och mini växer snabbare här än i riket.

        Uppsala län: Användarskifte – hög andel användare av nikotinportioner (51%).

        Örebro län: Högfrekvenssnusare – högst andel snusare som konsumerar fem dosor i veckan eller mer.

        Östergötlands län: Sociala snusare – störst andel i landet som introducerades till snus av en vän eller familjemedlem (30%).

 

Hela snusrapporten finns att läsa på: https://www.snusbolaget.se/snusrapporten/snusrapporten-2021/

 

 

Om Snusrapporten

För fjärde året i rad presenteras Snusrapporten som sammanfattar en konsumentundersökning samt försäljningsdata från Snusbolaget. Konsumentundersökningen genomfördes i februari 2022 och baserar sig på svar från ett slumpmässigt urval av Snusbolagets kunder, totalt 3561 snusare. Försäljningsdatan som används utgörs av köpstatistik från över 340 000 kunder.

 

När det talas om “snusare” i rapporten avses de av Snusbolagets kunder som i undersökningen uppger att de använder snus eller tobaksfria nikotinportioner - även i allmänhet refererat till som nikotinpåsar eller “vitt snus” - om inget annat anges. Med “regelbundna snusare” avses de som uppger att de snusar minst en gång i veckan.

 

 

För mer information

Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget

Telefon: 0708-15 39 83

E-post: markus.lindblad@hayppgroup.com

Prenumerera

Snabbfakta

Nära hälften av snusarna snusar nu tobaksfritt.
Twittra det här
Knox är Sveriges populäraste snus
Twittra det här
Snusaren storhandlar på nätet och snusar fyra dosor i veckan.
Twittra det här
Det nikotinfria snuset – nikotinportioner – fortsatte sin tillväxtresa under 2021 med en ökad försäljning på 88 procent. Det är framförallt rökavvänjning som driver tillväxten.
Twittra det här
En av två användare av nikotinportioner anger att de använder dessa för att just sluta röka, enligt årets Snusrapport.
Twittra det här

Citat

Vi ser att tobaksfritt stöper om hela marknaden och påskyndar rökavvänjningen. I Sverige växte det nikotinfria snuset med 88 procent under året. Nikotinportioner används precis som det traditionella snuset av många för att sluta röka. Mer än varannan som börjar använda nikotinportioner gjorde det för att sluta röka. Tre av fyra nylanserade snussorter var tobaksfria under 2021 och bland kvinnor är det den vanligaste snustypen.
Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget.se.