Angrip roten, inte bara symptomen

Bekämpa självklart krig och terror. Men vi bygger ingen långsiktigt tryggare, bättre värld utan att även angripa ojämlikheten, orättvisorna och de olika formerna av förtryck. Globalt, men också i vårt eget närområde. Att se orsaker är inte att försvara. Det är att ta ansvar. För att vilja förändra på riktigt. Sverige ska inte bidra till mer terror och inte till mer krig. Inga fler flyktingboenden i brand, inga mer Trollhättan-dåd och inga fler IS-rekryter.

Det är dramatiska tider. Svåra tider. Det är lätt att bli nedslagen. Men det gäller att se att så mycket hänger samman. Kan vi angripa roten till det onda, så kan vi hejda tillväxten av terror, hot, våld, bråd död och sorg.

Flyktingar kommer till Europa på grund av terror och krig. Krig och terror är ofta resultat av makthunger och uppfattad eller faktisk ojämlikhet, orättvisor och olika former av förtryck. I väst finns en historisk blindhet, som inte erkänner vår egen roll: koloniala brott och förtryck, kapitalistisk rovdrift, vapenexport till diktaturer, drönare och bomber som träffar fel och terrorlagstiftning som bara drabbar vissa.

Att se orsaker är inte att försvara. Det är att ta ansvar. För att vilja förändra på riktigt.

Vi kan fördöma alla onda handlingar – och gör det också. Vi kan ropa på kraftfulla angrepp mot mordiska terrorister och krigsherrar – och nog finns det tillfällen där våld inte kan mötas av annat än våld. Vi kan bygga ett försvar kring vår välfärd, stänga gränser, öka dataavlyssning och id-kontrollera mer – och det kanske kan behövas ibland.

Men allt detta är angrepp bara på symptomen. Vi bygger ingen tryggare, bättre värld utan att även angripa roten. För det måste vi göra något åt ojämlikheten, orättvisorna och de olika formerna av förtryck. Och vi måste börja i vårt eget närområde. Inga fler flyktingboenden i brand, inga mer Trollhättan-dåd och inga fler IS-rekryter. Sverige ska inte bidra till mer terror och inte till mer krig.

Sverige ska göra sitt yttersta för att bidra till att globalt stärka mänskliga rättigheter och lösa de mest akuta konflikterna, som kriget i Syrien och situationen i Irak. För att fortsätta ta emot de medmänniskor som flyr krigs- och terrorsituationer. Men vi måste också öka ansträngningarna för att bygga vårt eget samhälle med jämlikhet som främsta mål. Snabbare skapa ett socialt klimat som alla unga kan känna att de tillhör.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska:

-       Bekämpa terror, men långsiktigt se till icke-militära lösningar och använda biståndsmedlen rätt. Våld föder mer våld: Det krävs ökade insatser för att stoppa krigets och terrorns ekonomi, liksom för att stödja ekonomisk stabilitet, demokrati, kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter i hela Mellanösternregionen. Stryp inte biståndsmedel som kan användas till detta!

-       Skydda asylrätten och skapa säkra vägar till asyl.

-       Föra en politik och använda en retorik som kan minska islamofobi och antimuslimism, inte tvärtom bidra till normalisering av misstänkliggörande och hat. Majoriteten av världens fredliga människor är troende, många troende muslimer. Daesh/IS är fascister som dödar muslimer.

-       Värna rättssäkerheten; muslimska och andra minoritetsgrupper får aldrig särbehandlas eller riskera att misstänkas endast p g a sitt ursprung.

-       Stärka en fördelningspolitik som motverkar segregation och ger ökade chanser till ett gott liv för unga i ekonomiskt utsatta förorter och orter. Trygga unga människor är mycket svårare att rekrytera till brottslighet som vit makt- eller islamistisk terror. Riktade satsningar mot radikalisering och för barns och ungas inkludering krävs omgående, både på lokal och nationell nivå.

Uttalandet är antaget av förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, den 21 november 2015.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media