Behovet av amnesti blir tydligare efter nya avslöjanden från Ekot

Report this content

Efter SR Ekots avslöjande att kriminalvården hemlighåller utvisningar för ansvarig myndighet, vill Socialdemokrater för tro och solidaritet se förnyade ansträngningar för de ensamkommandes rättssäkerhet.

- Det som framkommer i SR:s Daniel Öhmans avslöjande är oroande. Den bristande transparensen hotar rättssäkerheten, till exempel genom att försvåra för en människa att få juridiskt stöd om det finns verkställighetshinder. Här gäller det människoliv och det är viktigt att kriminalvården inte går bakom ryggen på Migrationsverket, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Kriminalvårdens utvisningar i det fördolda gäller inte bara ensamkommande, men visar på ytterligare en myndighet som inte förmått hantera flyktingsituationen på ett rättssäkert sätt. Tidigare har Socialstyrelsen backat från sin utredning om rättsmedicinska åldersbedömningar, Rättsmedicinalverkets agerande har väckt stark kritik, och även Migrationsverket har kritiserats för brister i handläggningen.

För lite mer än ett år sedan var dessa brister så uppenbara att partier från båda blocken röstade fram den nya gymnasielagen för att sätta plåster på en hotad rättssäkerhet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning, men sedan dess har problemen på myndigheterna fortsatt.

Partierna kan inte avsvära sig sitt ansvar bara för att en ny regering ännu inte är på plats. Riksdagsmajoriteten för gymnasielagen är intakt även efter valet. Det betyder att de partier som redan har agerat för ett rättssäkert, humant och ordnat asylmottagande, har möjligheter att fortsätta att göra detta. Ekots avslöjanden lägger ytterligare vikt vid behovet av att de engagerade politikerna nu agerar för att inte fler människor ska hamna i kläm.

- Vi tror att det är dags för en allmän amnesti för ensamkommande från Afghanistan som har varit i Sverige i över ett års tid. Det skulle avlasta de berörda myndigheterna och sätta stopp för de kritiserade medicinska åldersbedömningarna, men också förhindra framväxten av ett skuggsamhälle av papperslösa och utsatta, liksom vara ett viktigt ställningstagande för de humanitära principer som gjort att Sverige ses som ett föregångsland i världen, säger Ulf Bjereld.

För mer info: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7097902

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Mattias Irving,
politisk sekreterare
070-246 55 59
mattias@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.

 www.trosolidaritet.se