Behovet av amnesti blir tydligare efter nya avslöjanden från Ekot

Efter SR Ekots avslöjande att kriminalvården hemlighåller utvisningar för ansvarig myndighet, vill Socialdemokrater för tro och solidaritet se förnyade ansträngningar för de ensamkommandes rättssäkerhet.

- Det som framkommer i SR:s Daniel Öhmans avslöjande är oroande. Den bristande transparensen hotar rättssäkerheten, till exempel genom att försvåra för en människa att få juridiskt stöd om det finns verkställighetshinder. Här gäller det människoliv och det är viktigt att kriminalvården inte går bakom ryggen på Migrationsverket, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Kriminalvårdens utvisningar i det fördolda gäller inte bara ensamkommande, men visar på ytterligare en myndighet som inte förmått hantera flyktingsituationen på ett rättssäkert sätt. Tidigare har Socialstyrelsen backat från sin utredning om rättsmedicinska åldersbedömningar, Rättsmedicinalverkets agerande har väckt stark kritik, och även Migrationsverket har kritiserats för brister i handläggningen.

För lite mer än ett år sedan var dessa brister så uppenbara att partier från båda blocken röstade fram den nya gymnasielagen för att sätta plåster på en hotad rättssäkerhet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning, men sedan dess har problemen på myndigheterna fortsatt.

Partierna kan inte avsvära sig sitt ansvar bara för att en ny regering ännu inte är på plats. Riksdagsmajoriteten för gymnasielagen är intakt även efter valet. Det betyder att de partier som redan har agerat för ett rättssäkert, humant och ordnat asylmottagande, har möjligheter att fortsätta att göra detta. Ekots avslöjanden lägger ytterligare vikt vid behovet av att de engagerade politikerna nu agerar för att inte fler människor ska hamna i kläm.

- Vi tror att det är dags för en allmän amnesti för ensamkommande från Afghanistan som har varit i Sverige i över ett års tid. Det skulle avlasta de berörda myndigheterna och sätta stopp för de kritiserade medicinska åldersbedömningarna, men också förhindra framväxten av ett skuggsamhälle av papperslösa och utsatta, liksom vara ett viktigt ställningstagande för de humanitära principer som gjort att Sverige ses som ett föregångsland i världen, säger Ulf Bjereld.

För mer info: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7097902

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Mattias Irving,
politisk sekreterare
070-246 55 59
mattias@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.

 www.trosolidaritet.se

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media