Bjereld: Låt inte SD:s utspel styra debatten

Socialdemokrater för tro och solidaritet är stolta över att Sverige i empati och solidaritet tar sina internationella åtaganden på allvar och välkomnar en stor andel av de asylsökande som lyckats ta sig till EU. 

Men istället för att dela denna stolthet eller ens empati, lägger nu SD in en högre växel för att få debatten att handla om att hitta sätt att försöka stoppa människor från att komma hit.

- Det är viktigt att SDs närmast desperata utspel inte tillåts påverka ett redan vacklande debattläge. Vi har de senaste dagarna t ex sett en markant förflyttning från KD i migrationsfrågor och hur regeringen nu pressas om tillfälliga uppehållstillstånd, säger Ulf Bjereld. Han fortsätter:

- Tillfälliga uppehållstillstånd har sannolikt försumbar effekt på antalet asylsökande, men skulle däremot öka den administrativa bördan rejält för Migrationsverket - detta i en tid när vi snarare akut behöver förkorta handläggningstider för asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att skapa ett permanent proletariat av lågavlönade från andra länder, helt i händerna på arbetsgivares godtycke. Den typen av klassamhälle - och den typen av rasifierad utsatthet - bör det solidariska Sverige definitivt hålla sig för god för.

Just nu bekostas flyktingmottagandet nästan helt genom statskassans anslag till internationell utveckling och bistånd. I budgeten för 2016 anvisades 8,9 miljarder, eller 19 % av biståndsbudgeten i avräkningar till flyktingmottagande. Med Migrationsverkets senaste beräkningar för antal asylsökande under 2015 blir avräkningarna troligen högre. 

Ulf Bjereld kommenterar:

-   Sverige är ett rikt land, rika människor blir fortsatt rikare här. Pengar finns, det är snarast en fråga hur de fördelas. Vi ska inte behöva låta fattiga betala för andra fattiga. Att dirigera om biståndsmedel till flyktingmottagande på det här viset krymper dessutom våra möjligheter att bidra till att stoppa den fattigdom och det förtyck som ofta är skälet till flykten.

För mer information

Ulf Bjereld
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett av Socialdemokraternas fem sidoförbund, jämte SSU, S-kvinnor, HBT-S och S-studenter. Vi samlar företrädesvis progressiva troende av alla samfund och religioner.

Prenumerera